BIZNIS OBLASTI

Jeden zdroj, jeden nástroj, mnoho perspektív.

Agile Digital Transformation

Zabezpečte rýchle a dobre načasované dodanie inovácii a digitálnych produktov a služieb !

Optimalizácia fungovania → Optimalizácia IT zdrojov → Racionalizácia a mapovanie dát → Zavedenie manažmentu rizík a bezpečnosti →

Enterprise Portfolio Management

Robte smart rozhodnutia o prioritách pri realizácii zmeny vo Vašej organizacii !

Racionalizácia aplikačného portfólia → Migrácia do cloudu → Racionalizácia infraštruktúry → Medziaplikačné závislosti → Migrácia infraštruktúry →

Business Process Management

Optimalizujte biznis procesy a produkujte viac hodnoty s menšími zdrojmi !​

Optimalizácia procesov →

Business Model & Strategy

Dizajnujte biznis stratégiu hodnú digitálneho veku a prepojte ju s prevádzkou a exekutívou Vašej organizácie !​ ​

Podpora definície biznis modelu → Podpora definície vízie a stratégie firmy → Podpora iniciatív zameraných na zákaznícke potreby → Podpora napĺňania stratégie → Racionalizácia produktového portfólia →

Governance, Risk & Compliance

Riaďte technologické a informačné riziká a realizujte integrálnu stratégiu informačnej bezpečnosti !

Podpora business continuity management a disaster recovery → Podpora vykonávania zmien kontrolovaným spôsobom →

Decision Making & Management

Preveďte Váš enterprise transformáciou robením lepších a rýchlejších rozhodnutí na báze dát a informácií !​

Business kritickosť komponentov organizácie → Podpora agilnej organizácie → Podpora projektového manažmentu → Podpora vykonávania manažérskych analýz (napr. SWOT) →

Neviete kde začať?