HOLISTICKÁ

ENTERPRISE

ARCHITEKTÚRA

CELOSTNÝ POHĽAD. ROZHODOVANIE A RIADENIE ORGANIZÁCIE NA ZÁKLADE DÁT.

BIZZDESIGN CEE PARTNER

PODPORUJEME ORGANIZÁCIE V DIZAJNOVANÍ A REALIZÁCII ZMENY

JEDNA KOMUNIKAČNÁ PLATFORMA
PRE VŠETKÝCH STAKEHOLDEROV.
JEDEN ZDROJ PRAVDY.

PRESVEDČTE SA

TRIAL / PoC / asistovaný PoC / VALUE SPRINTS

PRIPRAVENÝ NA DISKUSIU?

Zuzana Behová

Chief Commercial Officer

z.behova@digitwin-ce.com +420 602 374 299

Kristína Šašinková

Chief Technology Officer

k.sasinkova@digitwin-ce.com +421 917 774 891

PRIHLÁSTE SA DO NÁŠHO NEWSLETTER-U.