Blog

BLOG

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 10
Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Toto pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality, ktorý, okrem iného, zahŕňa aj zmeny štýlu ArchiMate pohľadov a vylepšenia generovaných zobrazení ako sú Color view.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 10
Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Toto pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality, ktorý, okrem iného, zahŕňa aj zmeny štýlu ArchiMate pohľadov a vylepšenia generovaných zobrazení ako sú Color view.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 9
Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Toto pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám predstaví viaceré zaujímavé novinky, vrátane nového Coach view klikateľného priamo v portáli HoriZZon.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 8
Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Nový článok zo série o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality, ktorý, okrem iného, zahŕňa aj vylepšenia Data Blocks a jazykovej podpory portálu HoriZZon.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 7
Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Nový článok zo série o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a popis odstránených chýb v najnovšom vydaní BiZZdesign.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 6
Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality, ktorá, okrem iného, zahŕňa aj hromadnú históriu objektov.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 5
Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Toto pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám predstaví viaceré zaujímavé novinky, vrátane novej Metro map, ktorá je k dispozícii v modeloch ArchiMate štandardu.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 4
Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

V dnešnom pokračovaní série článkov o novinkách v BiZZdesign sa pozrieme na niekoľko zaujímavých vylepšení. Nedovolí mi však nespomenúť, že sa teším na to, kedy Vám budem môcť predstaviť nadupané novinky a funkcionality, ktoré obsahuje BiZZdesign roadmapa. Pevne verím, že už čoskoro sa dostanú na svetlo sveta.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 3
Doba čítania: 5 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Pokračovanie série BiZZdesign release novinky Vám prináša prehľad novo pridaných funkcionalít a vyriešených bugov. Od posledného článku ubehol síce len mesiac, avšak BiZZdesign nezaháľa a preto popíšem v tomto článku hneď 4 nové vydania.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 2
Doba čítania: 5 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

V dnešnom pokračovaní série BiZZdesign release novinky nájdete popis dvoch nových funkcionalít, ktoré pribudli v najnovšej verzii BiZZdesign. Okrem toho nájdete v tomto článku aj popis odstránených bugov.

enterprise studi and horizzon
BiZZdesign release
BiZZdesign release novinky – vol. 1
Doba čítania: 5 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Dnešná digitálna doba podnecuje veľké organizácie k potrebe poznať ich fungovanie, analyzovať ho v reálnom čase a rozhodovať akým spôsobom sa budú uberať ich ďalšie kroky, a to na základe prevádzkových dát. Súčasne je nevyhnutné, aby jednotlivé informácie a dáta potrebné pre rozhodovanie pochádzali z jedného zdroja, čím dochádza k šetreniu času, finančných prostriedkov, ale predovšetkým eliminácii nedorozumení a vzniku chýb. Všetko vyššie popísané, okrem iného, v sebe zahŕňa disciplína zvaná enterprise architektúra.

time to transformation
Holistická enterprise architektúra
ČAS NA UPGRADE EXCELU? ČAS NA ĎALŠIU DIMENZIU?
Doba čítania: 5 min.
Publikum: ktokoľvek

30 rokov od revolúcie, ktorú v manažmente predstavovalo zavedenie počítačov a excelu je čas sa posunúť ďalej. Komplexné organizácie ako celok sa dajú previesť do holistického digitálneho modelu, ktorý má viac dimenzií a opisuje vnútorný kontext, väzby a závislosti. Bez ich znalosti je každá zmena veľkým rizikom. Nehovoriac o veľkých projektoch – či už optimalizáciu existujúcich systémov cez digitálne a koncepčné transformácie až po akvizície a konsolidácie v rámci veľkých zoskupení a holdingov.