Racionalizácia a mapovanie dát

Poznajte dáta vo Vašej organizácií a využite ich potenciál pre efektívne dosiahnutie vytýčených cieľov.

Kľúčové výzvy

dochádza k vzniku duplicitných dát

nastávajú bezpečnostné hrozby spôsobujúce škody

nie sú dostupné štatistiky potrebné pre riadenie a manažment organizácie

dochádza k plytvaniu zdrojov

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

eliminácia rizík a bezpečnostných hrozieb

pochopenie a získanie celkového pohľadu na dáta

V rámci každej organizácie prúdi nesmierne množstvo dát, ktoré sú potrebné pre jej fungovanie. Poznanie týchto dát dokáže pomôcť dosiahnuť efektívne využitie zdrojov, elimináciu rizík a bezpečnostných hrozieb. Absencia poznania dát organizácie spôsobuje, že dochádza k vzniku duplicitných dát, nastávajú bezpečnostné hrozby spôsobujúce škody, nie sú dostupné štatistiky potrebné pre riadenie a manažment organizácie, dochádza k plytvaniu zdrojov.

Téma dáta, ktoré využíva organizácia, a ich účel sa stáva aktuálnou najmä s príchodom legislatívnej povinnosti GDPR. Digitálne dvojča organizácie Vám pomôže zmapovať dáta, ktoré využíva Vaša organizácia a ich prepojenie na jednotlivé aplikácie. V rámci digitálneho dvojčaťa je možné tiež pripraviť také prostriedky, ktoré uchovávajú účel týchto dát, či bezpečnostnú klasifikáciu. Výsledky je následne možné prezentovať v podobe prehľadných zostáv, či heat máp. 

Data Classification

Obrázok 1 z 4