Racionalizace a mapování dat

Poznajte dáta vo Vašej organizácií a využite ich potenciál pre efektívne dosiahnutie vytýčených cieľov. Poznejte data ve Vaší organizaci a využijte jejich potenciál pro efektivní dosažení vytyčených cílů.

Klíčové výzvy

dochází ke vzniku duplicitních dat

nastávají bezpečnostní hrozby způsobující škody

nejsou dostupné statistiky potřebné pro řízení a management organizace

dochází k plýtvání zdrojů

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

eliminace rizik a bezpečnostních hrozeb

pochopení a získání celkového pohledu na data

V rámci každé organizace proudí nesmírné množství dat, které jsou potřebné pro její fungování. Poznání těchto dat dokáže pomoci dosáhnout efektivní využití zdrojů, eliminaci rizik a bezpečnostních hrozeb. Absence poznání dat organizace způsobuje, že dochází ke vzniku duplicitních dat, nastávají bezpečnostní hrozby způsobující škody, nejsou dostupné statistiky potřebné pro řízení a management organizace, dochází k plýtvání zdrojů.

Téma data, která využívá organizace, a jejich účel se stává aktuální zejména s příchodem legislativní povinnosti GDPR. Digitální dvojče organizace Vám pomůže zmapovat data, která využívá Vaše organizace a jejich propojení na jednotlivé aplikace. V rámci digitálního dvojčete lze také připravit takové prostředky, které uchovávají účel těchto dat, či bezpečnostní klasifikaci. Výsledky je následně možné prezentovat v podobě přehledných sestav, či heat map.

Data Classification

Obrázek 1 z 4