PROCES

Tři možnosti dle Vašich potřeb, aktuální úrovně zralosti Enterprise Architektury v organizaci a vize její strategické role pro Váš byznys.

Produkty

Standard

Pro klienty, kteří mají EA zatím méně rozvinutou jsme připravili předdefinované produkty, které umožňují rychlou a efektivní implementaci. Produkty mají jasné časové uhraničení a sadu obsahových výstupů...

STAVÍME OD ZAČÁTKU. Produkty nabízené společností digitWin reflektují dosažení cílů stanovených v případech použití spadajících do jednotlivých byznys oblastí. Hlavním přínosem produktů je rychlý, ale postupný nárůst inkrementů v dynamickém modelu organizace, což přináší dosažení stanovených cílů kontrolovatelným způsobem. Produkty mají jasně definované časové ohraničení. Společnost digitWin přináší v každém produktu sadu obsahových výstupů (např. Metadata, diagramy, integrace), ze kterých se vybírá relevantní podmnožina na základě specifického prostředí a požadavků zákazníka. Účelem těchto produktů je rychlá, efektivní a účinná dodávka výstupů pokrývajících řešení problémů specifického případu použití v prostředí zákazníka.

Projekty

Na míru

Pro klienty, kteří mají rozvinutou EA jsou na míru postavené projekty optimální cesta. Společný tým digitWinu a klienta definuje cíle projektu. digitWin díky zkušenosti dokáže poskytnout potřebnou odbornou konzultaci ...

Projekty

Na míru

INTEGRUJEM TAILOR MADE. Společnost digitWin realizuje různé architektonické projekty ve spolupráci s veřejným i soukromým sektorem. Klíčovým faktorem pro úspěch každého projektu je vzájemná komunikace. Prostřednictvím projektů je možné realizovat podporu jakékoli z byznys oblastí, přičemž dochází ke spojení architektonických poznatků a zkušeností konzultantů digitWin s jedinečnými organizačními znalostmi zákazníka ohraničujícími rozsah, požadavky a prostředí. Spojením těchto dvou klíčových faktorů je možné docílit řešení kritických problémů organizace v rozumném čase s adekvátně vynaloženými prostředky.

Value Sprints

Agile

Pro komplexní firmy, které chtějí přistoupit k EA skutečně holisticky s vidinou vytvoření DTE (digital twin of enterprise) doporučujeme cestu Value sprintů . Předdefinované sprinty umožní využít hotové modely a získat výstupy v maximálně rychlém čase. Důležitá je úzká spolupráce, která umožní rychlé napojení na interní data ...

HIGH LEVEL METODOLOGIE. VALUE FAST. Value sprints představují jasně definované dodávky výstupů podporujících řešení konkrétních problémů. Tímto iterativním přístupem je možné postupně vytvořit digitální obraz organizace (DTE) a dosahovat specifické cíle v rychlé, nízko-nákladové a účinné podobě, a to s podporou společnosti digitWin. Stanovení pořadí počátečních kritických oblastí, ale i těch méně kritických, realizuje zákazník prioritních klíčových otázek. Priorizované klíčové otázky se následně zpracují v algoritmu BiZZdesign. Výsledkem jsou přesně definovány Value sprints ve specifickém pořadí vycházející z prostředí zákazníka, realizující výstupy a dosahování cílů pro řešení jeho problémů.

Chcete si nástroje nejdřív vyzkoušet?