Optimalizácia IT zdrojov

Vytvárajte a manažujte potrebné aplikácie a technológie s minimom vynaložených finančných, personálnych a časových prostriedkov.

Kľúčové výzvy

sú vytvárané nepotrebné a predražené aplikácie a technológie

dochádza k vzniku duplicitných aplikácií a technológií

nie sú známe rozdiely finančných nákladov medzi „outsourcovanými“ aplikáciami a technológiami a tými, ktoré sú vytvárané a manažované interne

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

Návrh, vytvorenie a údržba aplikácií a k nim prislúchajúcich technológií sú nákladnými činnosťami, vyžadujúcimi značné finančné, personálne a časové prostriedky. Absencia manažmentu využívaných aplikácií a technológií spôsobujú, že sú vytvárané nepotrebné a predražené aplikácie a technológie, dochádza k vzniku duplicitných aplikácií a technológií, nie sú známe rozdiely finančných nákladov medzi „outsourcovanými“ aplikáciami a technológiami a tými, ktoré sú vytvárané a manažované interne.

Každá jedna aplikácia a využívaná technologická platforma si vyžaduje zamestnancov, ktorý majú dané kompetencie, respektíve sú tieto služby „outsourcované“. Redukovaním využitia aplikácií a technologických platforiem sa prinesie priestor na redukovanie potrebných kompetencií a zdrojov na ich udržiavanie.

Application Landscape Map

Obrázok 1 z 3