Optimalizace IT zdrojů

Vytvářejte a spravujte potřebné aplikace a technologie s minimem vynaložených finančních, personálních a časových prostředků.

Klíčové výzvy

jsou vytvářeny nepotřebné a předražené aplikace a technologie

dochází ke vzniku duplicitních aplikací a technologií

nejsou známy rozdíly finančních nákladů mezi "zajišťovanými" aplikacemi a technologiemi a těmi, které jsou vytvářeny a spravovány interně

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

Návrh, vytvoření a údržba aplikací a k nim příslušejících technologií jsou nákladními činnostmi vyžadujícími značné finanční, personální a časové prostředky. Absence managementu využívaných aplikací a technologií způsobují, že jsou vytvářeny nepotřebné a předražené aplikace a technologie, dochází ke vzniku duplicitních aplikací a technologií, nejsou známy rozdíly finančních nákladů mezi "zajišťovanými" aplikacemi a technologiemi a těmi, které jsou vytvářeny a spravovány interně.

Každá jedna aplikace a využívaná technologická platforma vyžaduje zaměstnance, kteří mají dané kompetence, respektive jsou tyto služby "outsourcované". Redukováním využití aplikací a technologických platforem se přinese prostor na redukování potřebných kompetencí a zdrojů na jejich udržování.

Application Landscape Map

Obrázek 1 z 3