Racionalizácia produktového portfólia

Dodávajte Vašim zákazníkom relevantné produkty a služby, ktoré budú spĺňať ich potreby a očakávania.

Kľúčové výzvy

sú dodávané produkty  služby, o ktoré nie je záujem zo strany zákazníkov

zákazníci sú nespokojní s poskytovanými produktami a službami

dochádza k nesúladu v súvisiacich produktoch a službách

Dosiahnuté ciele

dodávanie len relevantných produktov a služieb

uspokojenie potrieb zákazníkov

Produkty a služby sú najdôležitejším prvkom organizácie, ktoré generujú finančné príjmy nevyhnutné pre chod a rast organizácie. Na druhej strane vystupuje zákazník, ktorý je ochotný za tieto produkty a služby zaplatiť, pretože mu prinesú vyššiu pridanú hodnotu. Pokiaľ však nie je produktové portfólio vytvárané korektne, neustále analyzované a upravované dochádza k tomu, že sú dodávané produkty a služby, o ktoré nie je záujem zo strany zákazníkov, zákazníci sú nespokojní s poskytovanými produktami a službami, dochádza k nesúladu v súvisiacich produktoch a službách.

Digitálne dvojča organizácie, v ktorom sú popísané ponúkané produkty, ich služby, všetky ďalšie relevantné komponenty spolu s ich závislosťami, biznis ciele a motivátori vie priniesť nové pohľady umožňujúce odhaliť aktuálne nedostatky, či návrhy na zlepšenie. Tieto dáta je navyše možné rozšíriť o metriky zákazníckeho zážitku, čo umožní pripraviť také produktové portfólio, ktoré v čo možno najväčšej miere spĺňa požiadavky zákazníkov. 

Balanced Scorecard

Obrázok 1 z 3