Racionalizace produktového portfolia

Dodávejte Vašim zákazníkům relevantní produkty a služby, které budou naplňovat jejich potřeby a očekávání.

Klíčové výzvy

jsou dodávané produkty a služby, o které není zájem ze strany zákazníků

zákazníci jsou nespokojeni s poskytovanými produkty a službami

dochází k nesouladu v souvisejících produktech a službách

Dosažené cíle

dodávání pouze relevantních produktů a služeb

uspokojení potřeb zákazníků

Produkty a služby jsou nejdůležitějším prvkem organizace, které generují finanční příjmy nezbytné pro chod a růst organizace. Na druhé straně vystupuje zákazník, který je ochoten za tyto produkty a služby zaplatit, protože mu přinesou vyšší přidanou hodnotu. Pokud však není produktové portfolio vytvářeny korektně, neustále analyzovány a upravovány dochází k tomu, že jsou dodávány produkty a služby, o které není zájem ze strany zákazníků, zákazníci jsou nespokojeni s poskytovanými produkty a službami, dochází k nesouladu v souvisejících produktech a službách .

Digitální dvojče organizace, ve kterém jsou popsány nabízené produkty, jejich služby, všechny další relevantní komponenty spolu s jejich závislostmi, byznys cíle a motivátor umí přinést nové pohledy umožňující odhalit aktuální nedostatky, či návrhy na zlepšení. Tato data je navíc možné rozšířit o metriky zákaznického zážitku, což umožní připravit takové produktové portfolio, které v co možná největší míře splňuje požadavky zákazníků.

Balanced Scorecard

Obrázek 1 z 3