Podpora business continuity management a disaster recovery

Zabezpečte kontinuálnu dodávku vašich produktov a služieb a eliminujte vznik a mitigujte vplyv rizík na Vašu organizáciu.

Kľúčové výzvy

riziká majú charakter katastrof a spôsobujú rozsiahle škody

dochádza k výpadku dodávaných produktov a  služieb

dochádza k nenávratným škodám na organizácii

Dosiahnuté ciele

eliminácia vzniku rizík

zabezpečenie kontinuálnej dodávky produktov a služieb

Dôležitým faktorom pri dodávaní produktov a služieb je zabezpečenie ich kontinuálnej dodávky a eliminácia vzniku možných rizík. Na to sú určené viaceré prístupy, ktorých absencia v organizácií spôsobuje, že riziká majú charakter katastrof a spôsobujú rozsiahle škody, dochádza k výpadku dodávaných produktov a služieb, dochádza k nenávratným škodám na organizácii.

Kvalita dodávaných služieb je priorita číslo 1 u väčšiny organizácií. Akýkoľvek výpadok v poskytovaní služieb predstavuje reputačné riziko, či stratu zákazníkov, čo v konečnom dôsledku ovplyvní príjmy organizácie. Oblasti „Business continuity management“ a „Disaster recovery“ prichádzajú s metódami ako minimalizovať riziká výpadku služieb, respektíve po jej výpadku skracujú dobu potrebnú na obnovenie dodávky. Práve vďaka digitálne reprezentácií operačného modelu, ktorý v sebe zahŕňa jednotlivé technologické komponenty, je možné vykonávať simulácie dopadov „katastrof“. Vďaka tomu je možné sa lepšie pripraviť na vzniknuté katastrofy, respektíve im predchádzať. 

Impact Analysis

Obrázok 1 z 3