Podpora projektového manažmentu

Realizujte vaše projekty s efektívne využitými zdrojmi a dosiahnite úspešnú realizáciu vytýčených cieľov.

Kľúčové výzvy

realizované projekty končia neúspechom

personálne, finančné a ďalšie zdroje sú neefektívne využité

nie sú dosiahnuté vytýčené ciele v požadovanej kvalite

sa projekty predražujú a predlžuje sa aj čas ich ukončenia

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

dosiahnutie vytýčených cieľov v požadovanej kvalite

efektívne využitie všetkých dostupných zdrojov

Projekty sú súčasťou fungovania akejkoľvek organizácie a ich úspešná realizácia závisí aj od prístupu k riadeniu a manažmentu samotných projektov. Nezvládnutie projektového manažmentu spôsobuje, že realizované projekty končia neúspechom, personálne, finančné a ďalšie zdroje sú neefektívne využité, nie sú dosiahnuté vytýčené ciele v požadovanej kvalite, projekty sa predražujú a predlžuje sa aj čas ich ukončenia.

Digitálne dvojča organizácie typicky uchováva digitálnu reprezentáciu aktuálnych, ale aj budúcich komponentov, podieľajúcich sa na chode organizácie. Zmeny medzi aktuálnymi a budúcimi komponentami sú realizované cez projekty a programy. Tie vedia byť priamo prepojené na tieto komponenty, čo prináša možnosť zobrazovať medzi projektové a medzi komponentné časové a funkčné závislosti. Takýmto spôsobom vieme mitigovať riziká spojené s implementáciou projektov. 

Project Overview

Obrázok 1 z 3