Podpora iniciatív zameraných na zákaznícke potreby

Dodávajte kvalitné a konkurencieschopné produkty a služby napĺňajúce potreby a očakávania vašich zákazníkov.

Kľúčové výzvy

sú dodávané produkty a služby, o ktoré nemajú zákazníci záujem

dodávané produkty a služby nie sú na trhu konkurencieschopné

zákazníci sú nespokojní a frustrovaní z dodaných produktov a služieb

zákazníci odchádzajú ku konkurencii

Dosiahnuté ciele

dodávanie produktov a služieb napĺňajúcich potreby a očakávania zákazníkov

vytváranie konkurencieschopných produktov a služieb

uspokojenie potrieb zákazníkov

Pre každú organizáciu je kľúčové dodanie produktov a služieb, ktoré majú pre zákazníkov pridanú hodnotu, za ktorú sú ochotný zaplatiť. Z tohto dôvodu sa dostáva do popredia zákazník a naplnenie jeho potrieb a očakávaní prostredníctvom dodávaných produktov a služieb. Poznanie potrieb a očakávaní zákazníka je v tomto prípade kľúčovým faktorom. Absencia tohto poznania spôsobuje, že sú dodávané produkty a služby, o ktoré nemajú zákazníci záujem, dodávané produkty a služby nie sú na trhu konkurencieschopné, zákazníci sú nespokojní a frustrovaní z dodaných produktov a služieb, zákazníci odchádzajú ku konkurencii.

Zákaznícky zážitok z využívania služieb a produktov organizácie je súčasťou digitálneho dvojčaťa. Zmapovaním a zachytením do tzv. „Mapy zákazníckeho scenára“ umožníme odhaliť možné medzery a zlepšenia v poskytovaných službách. To vďaka zbieranej spätej väzbe, čo predstavuje jednu, prípadne viacero,  metrík, ktoré je možné vyhodnocovať a prezentovať v podobe prehľadných zostáv, či teplotných máp.

Customer Journey Map

Obrázok 1 z 3