Podpora vykonávania zmien kontrolovaným spôsobom

Realizujte zmeny vo vašej organizácií kontrolovaným spôsobom, efektívne, s redukciou bezpečnostných hrozieb a s istotou ich úspešnosti.

Kľúčové výzvy

dochádza k neželaným a nákladným zmenám

zmeny sú neefektívne a nedostatočne uspokojivé

vznikajú bezpečnostné riziká, ktoré môžu vyústiť do zlyhania transformácie

Dosiahnuté ciele

dosiahnutie želaných zmien efektívnym spôsobom

redukcia bezpečnostných hrozieb

eliminácia vzniku známych rizík

Organizácie s pribúdajúcim časom pôsobenia na trhu rastú, rozširujú sa a zväčšujú svoje portfólio. Rast však vyžaduje, aby bola organizácia v neustálom kontakte s aktuálnymi štandardami, trendami a dopytom trhu, aby dokázala vytvárať želané produkty a služby. Z tohto dôvodu je potrebné na základe relevantných analýz vykonávať neustále zmeny v rámci organizácie, a to na rôznych úrovniach. Pokiaľ však nie sú zmeny riadené a pod kontrolou, spôsobuje to že dochádza k neželaným a nákladným zmenám, sú zmeny neefektívne a nedostatočne uspokojivé, vznikajú bezpečnostné riziká, ktoré môžu vyústiť do zlyhania transformácie.

Každá digitálna transformácia  organizácií predstavuje výzvu, ktorá so sebou prináša značné riziká. Pre mitigáciu týchto rizík je potrebné zaviesť také prostriedky, ktoré napomáhajú k odhaleniu všetkých závislostí vykonávaných zmien. Tieto závislosti je možné uchovávať, analyzovať a vyhodnocovať v podobe digitálneho dvojčaťa organizácie.

Change Design Overview

Obrázok 1 z 3