Podpora vykonávania manažérskych analýz (napr. SWOT)

Analyzujte organizačné zmeny s využitím dát v reálnom čase za účelom rýchleho a správneho rozhodovania.

Kľúčové výzvy

navrhované zmeny nemajú dostatočnú efektívnosť

analýza nezahŕňa všetky potrebné faktory a dáta

dochádza k vzniku chýb a nesprávnych rozhodnutí

Dosiahnuté ciele

využitie všetkých relevantných dát pre docielenie objektívnej analýzy

Realizácia akejkoľvek zmeny v organizácii podlieha predošlej analýze, ktorá má docieliť, aby bola daná zmena čo najefektívnejšia s minimalizáciou možných rizík. Analytická činnosť musí byť realizovaná dôkladne s využitím dát v reálnom čase. Absencia týchto prvkov analýzy spôsobuje, že navrhované zmeny nemajú dostatočnú efektívnosť, analýza nezahŕňa všetky potrebné faktory a dáta, dochádza k vzniku chýb a nesprávnych rozhodnutí.

Manažérske analýzy, ktoré nie sú len na papieri, ale ktoré sú zdigitalizované a priamo prepojené na objekty operačného modelu, vedia ušetriť veľa analytickej práce pri transformácií výsledkov analýz do samotnej implementácie. Okrem digitálnej reprezentácie výsledkov analýz je možné použitím digitálneho dvojčaťa využívať aj vstavané prehľadné analytické možnosti, reporty, či teplotné mapy. 

Business Model Canvas

Obrázok 1 z 3