Racionalizácia infraštruktúry

Využívajte technológie potrebné pre chod Vašich aplikácií efektívne, s minimom vynaložených nákladov a v súlade s aktuálnymi bezpečnostnými štandardmi.

Kľúčové výzvy

používajú sa zastarané technológie, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko a sú náročné z pohľadu vynaložených nákladov

dochádza k plytvaniu technologických zdrojov

vznikajú duplicitné technológie

technológie sa stávajú redundantnými

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

Aplikácie podporujúce vykonávanie biznis procesov, ktoré dodávajú kľúčové produkty a služby, využívajú široké spektrum technológií. Samotná správa technológií musí byť riadená celistvo a neustále analyzovaná, pretože absencia tohto prístupu spôsobuje, že sa používajú zastarané technológie, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko a sú náročné z pohľadu vynaložených nákladov, dochádza k plytvaniu technologických zdrojov, vznikajú duplicitné technológie, technológie sa stávajú redundantnými. Kľúčovým faktorom pre redukciu finančných a personálnych nákladov je primeraná analýza a manažment technologického portfólia.

Dlhoročné fungovanie spoločností prináša veľké spektrum využívaných technológií. Na každú z týchto technológií je potrebné mať zamestnancov s kompetenciami, respektíve platiť za „outsourcovanie“ týchto služieb dodávateľom. Zmapovanie, zachytenie a vyhodnotenie využívaných technologických platforiem prináša priestor pre ich redukovanie, prípadne odhalenie možností ich migrácie na jednotné štandardy. 

Technology Standard

Obrázok 1 z 3