Racionalizace infrastruktury

Využívejte technologie potřebné pro chod Vašich aplikací efektivně, s minimem vynaložených nákladů a v souladu s aktualními bezpečnostními standardy.

Klíčové výzvy

používají zastaralé technologie, které představují bezpečnostní riziko a jsou náročné z pohledu vynaložených nákladů

dochází k plýtvání technologických zdrojů

vznikají duplicitní technologie

technologie se stávají redundantními

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

Aplikace podporující provádění podnikových procesů, které dodávají klíčové produkty a služby, využívají široké spektrum technologií. Samotná správa technologií musí být řízena celostně a neustále analyzována, protože absence tohoto přístupu způsobuje, že se používají zastaralé technologie, které představují bezpečnostní riziko a jsou náročné z pohledu vynaložených nákladů, dochází k plýtvání technologických zdrojů, vznikají duplicitní technologie, technologie se stávají redundantními. Klíčovým faktorem pro redukci finančních a personálních nákladů je přiměřená analýza a management technologického portfolia.

Dlouholeté fungování společností přináší velké spektrum využívaných technologií. Na každou z těchto technologií je třeba mít zaměstnance s kompetencemi, respektive platit za "outsourcování" těchto služeb dodavatelem. Zmapování, zachycení a vyhodnocení využívaných technologických platforem přináší prostor pro jejich redukování, případně odhalení možností jejich migrace na jednotné standardy.

Technology Standard

Obrázek 1 z 3