Podpora agilnej organizácie

Manažujte agilný prístup v rámci Vašich činností a získajte maximum z využitia tohto prístupu.

Kľúčové výzvy

nekoordinovaná činnosť tímov spôsobuje omeškania a vznik duplicít

dochádza k plytvaniu personálnych, finančných a časových zdrojov

vznikajú bezpečnostné hrozby a riziká spôsobujúce škody

čiastkové vytýčené ciele končia neúspechom

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

efektívne využitie personálnych zdrojov

Agilný prístup k realizácií činností v rámci organizácie môže prispieť k redukcii nákladov. Takýto prístup však vyžaduje adekvátny manažment procesov, ľudí, informačných systémov, či manažment hrozieb, pre úspešné využitie jeho potenciálu. Absencia manažmentu spôsobuje, že nekoordinovaná činnosť tímov spôsobuje omeškania a vznik duplicít, dochádza k plytvaniu personálnych, finančných a časových zdrojov, vznikajú bezpečnostné hrozby a riziká spôsobujúce škody, čiastkové vytýčené ciele končia neúspechom.

Vykonávanie agilných zmien v organizácii kontrolovaným spôsobom je výzva, s ktorou sa organizácie musia vysporiadať. Architektonický model (digitálne dvojča) organizácie vie pomôcť s týmto problémom prinesením jednotného miesta pravdy o fungovaní organizácie. Nad ním je možné vykonávať agilné plánovanie a postupne zachytávať jednotlivé inkrementy architektonických zmien a tým ponúkať časové, kapacitné a funkčné závislosti jednotlivých agilných tímov.

Organizational Structure

Obrázok 1 z 3