Podpora agilní organizace

Spravujte agilní přístup v rámci Vašich činností a získejte maximum z využití tohoto přístupu.

Klíčové výzvy

nekoordinovaná činnost týmů způsobuje prodlení a vznik duplicit

dochází k plýtvání personálních, finančních a časových zdrojů

vznikají bezpečnostní hrozby a rizika způsobující škody

dílčí vytyčené cíle končí neúspěchem

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

efektivní využití personálních zdrojů

Agilní přístup k realizaci činností v rámci organizace může přispět k redukci nákladů. Takový přístup však vyžaduje adekvátní management procesů, lidí, informačních systémů, zda management hrozeb, pro úspěšné využití jeho potenciálu. Absence managementu způsobuje, že nekoordinovaná činnost týmů způsobuje prodlení a vznik duplicit, dochází k plýtvání personálních, finančních a časových zdrojů, vznikají bezpečnostní hrozby a rizika způsobující škody dílčí vytyčené cíle končí neúspěchem.

Provádění agilních změn organizací kontrolovaným způsobem je výzva, se kterou se organizace musí vypořádat. Architektonický model (digitální dvojče) organizace umí pomoci s tímto problémem přinesením jednotného místa pravdy o fungování organizace. Nad ním je možné provádět agilní plánování a postupně zachycovat jednotlivé inkrementy architektonických změn a tím nabízet časové, kapacitní a funkční závislosti jednotlivých agilních týmů.

Organizational Structure

Obrázek 1 z 3