Migrácia infraštruktúry

Dosiahnite úspešnú realizáciu projektu migrácie technologickej infraštruktúry s efektívne využitými zdrojmi vašej organizácie.

Kľúčové výzvy

projekt migrácie technologickej infraštruktúry sa predlžuje a predražuje

dochádza k čiastočnému alebo celkovému zlyhaniu projektu migrácie

dochádza k poškodeniu technológií a dát, s ktorými pracujú

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

úspora personálnych zdrojov

úspešná realizácia projektu migrácie technologickej infraštruktúry

Aplikácie podporujúce realizáciu kľúčových biznis produktov a služieb organizácie využívajú široké spektrum rôznych technológií. Jednotlivé technológie je však nevyhnutné neustále udržovať aktuálne vzhľadom na súčasné štandardy a trendy, pričom je niekedy potrebné vykonať obmenu technologického portfólia. Absencia poznania technologickej infraštruktúry a plánovania jej migrácie spôsobuje, že projekt migrácie technologickej infraštruktúry sa predlžuje a predražuje, dochádza k čiastočnému alebo celkovému zlyhaniu projektu migrácie, dochádza k poškodeniu technológií a dát, s ktorými pracujú.

Presun infraštruktúry medzi dátovými centrami je štandardne realizovaný veľkými projektami, ktoré prinášajú dlhotrvajúce analýzy a plánovanie. Digitálne dvojča organizácie vie vďaka digitalizácií vedomosti o štruktúre a správaní jednotlivých infraštruktúrnych komponentov výrazne znížiť čas potrebný na analýzu dopadov medzi technologickými komponentami ako aj na prevádzkované aplikácie. Migračný projekt je tiež podporený vstavanými analytickými možnosťami, vhodne zvolenými vizualizáciami, či reportami. 

Technology Infrastructure

Obrázok 1 z 4