Business kritickosť komponentov organizácie

Identifikujte kritické komponenty Vašej organizácie a využite ich pre podporenie rastu vašej organizácie.

Kľúčové výzvy

upriamuje sa pozornosť na nesprávne organizačné komponenty

dochádza k plytvaniu personálnych, finančných a časových zdrojov

nastáva zlyhanie projektov a zmien v organizácií, ktoré majú dlhodobé negatívne následky

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

úspora personálnych zdrojov

korektne identifikované kritické komponenty organizácie

Organizácie sa zameriavajú prioritne na realizáciu a zlepšovanie kritických produktov, služieb, procesov, a teda komponentov danej organizácie. Samotné nesprávne vyhodnotenie kritickosti týchto komponentov spôsobuje, že sa upriamuje pozornosť na nesprávne organizačné komponenty, dochádza k plytvaniu personálnych, finančných a časových zdrojov, nastáva zlyhanie projektov a zmien v organizácií, ktoré majú dlhodobé negatívne následky.

Nie všetky komponenty, ktoré sa podieľajú na fungovaní organizácie sú rovnako kritické a nie všetky komponenty podporujú biznis kritické služby. Analýzou, zmapovaním a vyhodnotením biznis kritickosti komponentov s ich prepojením na biznis kritické služby je možné vykonávať na dátach postavené rozhodnutia o ďalších investíciách, či úpravách. Pre biznis kritické služby je potrebné pripraviť taký prevádzkový model, ktorý využíva komponenty s vyššími nárokmi na dostupnosť, „disaster recovery“ a podobne. Bez zachytenia priamych, ale aj skrytých závislostí sa informácia o kritickosti komponentov vytráca, čo prináša veľké riziko z pohľadu poskytovania kritických služieb.

Application Portfolio Risk Analysis

Obrázok 1 z 3