Optimalizácia fungovania

Majte Vašu organizáciu pod kontrolou a dosahujte vytýčené ciele efektívne a rýchlo.

Kľúčové výzvy

neexistujú presné štatistiky o výkone organizácie pre potreby jej riadenia

dochádza k plytvaniu personálnych, finančných a časových zdrojov

vznikajú bezpečnostné hrozby a riziká spôsobujúce rozsiahle škody

organizácia nie je schopná rýchlo reagovať na zmeny a stagnuje

Dosiahnuté ciele

úspora času

úspora finančných nákladov

efektívne využitie personálnych zdrojov

dosiahnutie vytýčených cieľov a rast organizácie

Organizácia predstavuje živý ekosystém, ktorý sa neustále mení a vyvíja. Na jej fungovaní sa pritom podieľa veľké množstvo ľudí a informačných systémov, ktoré zabezpečujú dosiahnutie vytýčených cieľov. V prípade, že neexistuje holistický pohľad na fungovanie organizácie, spôsobuje to, že neexistujú presné štatistiky o výkone organizácie pre potreby jej riadenia, dochádza k plytvaniu personálnych, finančných a časových zdrojov, vznikajú bezpečnostné hrozby a riziká spôsobujúce rozsiahle škody, organizácia nie je schopná rýchlo reagovať na zmeny a stagnuje.

Fungovanie mnohých spoločností je nejasné, oddelenia fungujú ako samostatné silá a chýba jednotný celistvý pohľad na ich vzájomnú kooperáciu. Bez tohto pohľadu sú v organizáciách vykonávané aktivity, ktoré sú duplicitné, prípadne nepotrebné a navzájom nekoordinované. Digitálne dvojča organizácie ponúka celkový pohľad na fungovanie organizácie, ktorý prináša priestor pre optimalizáciu jej fungovania. 

Business Ecosystem

Obrázok 1 z 3