enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 6

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality, ktorá, okrem iného, zahŕňa aj hromadnú históriu objektov.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 23. august 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 23.08.2021

 1. Zobrazenie histórie viacerých objektov, vzťahov, zobrazení a diagramov
 2. Možnosť vynútiť si dvojkrokové overenie pre prihlásenie sa do HoriZZon
 3. Vylepšené spracovanie chybových hlásení pre neúspešnú autentifikáciu SAML pri prihlásení
 4. Kontrola platnosti názvu indexu Kibana
 5. Kolekcia ako kontext modelu na export pomocou Connection model
 6. Vylepšenia výkonu pre objekty s mnohými Data Blocks
 7. HoriZZon k dispozícii vo francúzštine a nemčine
 8. Funkcia zväčšenia zobrazenia pomocou posúvania bola odstránená
 9. Názvy vlastných atribútov a životnosť autentifikácie v konfigurácii používateľov SAML
 10. Obnova modelových balíkov a projektov obmedzená len pre Lead Designer
1. Zobrazenie histórie viacerých objektov, vzťahov, zobrazení a diagramov

BiZZdesign pridal novú funkcionalitu pre prehliadanie kompletnej histórie koceptov, pohľadov, či diagramov. Od teraz je súčasne možné prehliadať históriu objektov hromadne. Funkcionalitu zabezpečujú dva skripty, jeden pre prehliadanie histórie konceptov a druhý pre prehliadanie histórie pohľadov a diagramov. V skripte sa určíte metamodel, v ktorom bude hľadanie prebiehať a typ objektu, vzťah, pohľad alebo diagram. V metamodeli je možné prehľadávať všetky typy objektov, vzťahov, zobrazení a diagramov. Modelové balíky a projekty, v ktorých chcete vykonať vyhľadávanie musia byť v najnovšej konfigurácii nástroja Enterprise Studio. Pre využitie tejto funkcionality je okrem upgradu nevyhnutné vykonať aj migráciu modelových balíkov. Pokiaľ chcete vykonať upgrade, kontaktujte podporu digitWin. Viac informácii nájdete v online dokumentácii: Viewing the history of multiple objects, relations, views, and diagrams at once.

Enterprise Studio – hromadná história objektov
2. Možnosť vynútiť si dvojkrokové overenie pre prihlásenie sa do HoriZZon

Odteraz je možné nastaviť vyžadovanie 2-krokového overenia používateľa pri prihlasovaní do portálu HoriZZon. Ak chcete požadovať používanie 2-krokového overenia, vyberte vo všeobecných nastaveniach v HoriZZon možnosť Require 2-step verification for all users. Nastavenie je uplatňované na všetkých používateľov portálu HoriZZon. Ak ešte nemajú nastavené 2-krokové overenie, musia si po prihlásení zaregistrovať zariadenie na autentifikáciu, aby mohli pokračovať. 2-kroková verifikácia nie je k dispozícii pre používateľov, ktorí sa prihlasujú za pomoci organizačných účtov. Aktiváciu môže vykonať len Systémový administrátor (ak máte hybrid alebo cloud riešenie, pre aktiváciu 2-krokového overenia kontaktujte podporu digitWin). Viac informácii nájdete v online dokumentácii: Enforcing 2-step verification for signing in to HoriZZon.

HoriZZon – 2-krokové overenie používateľov
3. Vylepšené spracovanie chybových hlásení pre neúspešnú autentifikáciu SAML pri prihlásení

V minulosti pri prihlasovaní používateľa do portálu HoriZZon, keď autentifikácia pomocou SAML zlyhala, zobrazila sa správa „Interná chyba servera“. Ak autentifikácia zlyhá, odteraz sa na prihlasovacej stránke bude zobrazovať jednoznačné upozornenie popisujúce dôvod vzniku chyby.

4. Kontrola platnosti názvu indexu Kibana

Pri exportovaní Kibana pripojenia sa odteraz vykonáva automatické overenie platnosti názvu indexu. Ak je názov naplatný, portál HoriZZon zobrazí chybovú hlášku s popisom chyby. Požiadavky validity pre názvy indexov Kibana sú:

 • iba malé pismená,
 • nesmie obsahovať žiadny zo znakov \ / * ? “ < > | , # ani medzeru,
 • nesmie začínať znakom _ ani +,
 • nesmie byť . ani ..,
 • nesmie byť dlhší ako 255 znakov.

Indexy verzie Kibana 7.0 a staršie mohli obsahovať dvojbodku (:), ale táto podpora bola ukončená a vo verziách novších ako 7.0 nebude podporovaná. Aktuálna verzia Kibana v HoriZZon je 7.7.

5. Kolekcia ako kontext modelu na export pomocou Connection model

Pri vytváraní Connection model je nevyhnutné definovať kontext exportu, pričom je možné vybrať akúkoľvek kolekciu z modelového balíku. To znamená, že odteraz môžu byť do kontextu Connection model zahrnuté aj externé objekty. Naopak, pri importe objektov nie je možné zvoliť ako kontext Connection model externé objekty (kolekcie).

Enterprise Studio – kolekcia ako kontext Connection model
6. Vylepšenia výkonu pre objekty s mnohými Data Blocks

Vykonali sa vylepšenia výkonu pre výber objektov v Enterprise Studio, ktoré majú veľa Data Blocks.

7. HoriZZon k dispozícii vo francúzštine a nemčine

HoriZZon portál je po novom k dispozícii v štyroch jazykoch. K už existujúcej podpore angličtiny a holandčiny pribudla podpora nemčiny a francúzštiny. Ak chcete prepnúť jazyk aplikácie, kliknite na ikonu svojho profilu v hornej časti a v časti Application language vyberte požadovaný jazyk.

HoriZZon – podporované jazyky
8. Funkcia zväčšenia zobrazenia pomocou posúvania bola odstránená

Funkcionalita priblíženia pomocou kolieska myši bola odstránená z dôvodu zachovania používateľskej prívetivosti. Naďalej je však k dispozícii priblíženie prostredníctvom tlačidiel + a -, ktoré sú k dispozícii pri každom pohľade a diagrame alebo pomocou tlačidiel klávesnice + a -.

9. Názvy vlastných atribútov a životnosť autentifikácie v konfigurácii používateľov SAML

Odteraz je možné predvolené atribúty (e-mail, krstné meno, priezvisko, člen skupiny) pre synchronizáciu a autentifikáciu používateľov s externým poskytovateľom identity pomocou štandardu SAML 2.0 nakonfigurovať na vlastný názov tak, aby zodpovedal atribútom používaným poskytovateľom identity. Okrem toho je možné zmeniť aj hodnotu maximálnej životnosti autentifikácie v portáli HoriZZon pre SAML (predvolená hodnota je 1 hodina). Tieto zmeny môže vykonať len Systémový administrátor (ak máte hybrid alebo cloud riešenie, pre vykonanie zmeny kontaktujte podporu digitWin).

HoriZZon – nastavenie SAML
10. Obnova modelových balíkov a projektov obmedzená len pre Lead Designer

Z bezpečnostných dôvodov bola obnova modelových balíkov a projektov na predošlý stav obmedzená len pre rolu Lead Designer. Vidieť predošlý stav však môžu aj naďalej všetci používatelia s rolou Designer.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 23.08.2021

TP-12327 – HoriZZon

Tlačidlo Explore sa na podstránke Inspect page nezobrazovalo pre používateľov s rolou Consume.

TP-12257 – HoriZZon

Používatelia bez akejkoľvek roly v HoriZZon mali prístup ku Kibane. Odteraz je potrebná rola Consume.

TP-11909, TP-12300 – HoriZZon

Relácia používateľa v HoriZZon sa automaticky predĺžila, ak webový prehliadač ponechal portál HoriZZon otvorený, čo spôsobilo, že relácia bola nekonečná. To už nie je možné. Navyše nový predvolený čas relácie (konfigurovateľný na stránke všeobecných nastavení HoriZZon) bude odteraz 12 hodín (43200 sekúnd), predtým to bolo 30 minút. Všetky existujúce prostredia, ktoré ako časový limit používajú starú predvolenú hodnotu 1 800 sekúnd, budú po novom používať hodnotu 43 200 sekúnd (12 hodín). Tieto zmeny môže vykonať len Systémový administrátor (ak máte hybrid alebo cloud riešenie, pre vykonanie zmeny kontaktujte podporu digitWin).

TP-12345 – Team Platform

Pri konfigurácii Storage place pre prostredie s povoleným SAML pomocou lokálnej inštalácie Enterprise Studio došlo k chybe JavaScript.

TP-10081 – Metamodeler

Overovacie kontroly v Metamodeler nekontrolovali prázdne enumerácie a typy štruktúr.

TP-10765 – Metamodeler

Overovacie kontroly v Metamodeler nekontrolovali, či sa názvy vlastných pohľadov dostatočne líšia od akéhokoľvek iného pohľadu a konceptu. Napríklad keď sa názvy líšia iba vo veľkosti písmen „abc.mmd“ a „Abc.mmd“.

TP-12232 – ArchiMate

Nastavenie hodnôt metrík v zobrazení Scenario analysis vyvolalo chybové hlásenia.

TP-11363 – UML

Keď bola trieda UML obsahujúca typové parametre skopírovaná do iného modelového balíku bez kopírovania tried typov, skopírovaná trieda spôsobila rôzne chyby skriptu.

TP-10137 – UML

Nebolo možné kopírovať triedy UML z jedného modelového balíka do druhého modelového balíku.

TP-9512 – Enterprise Portfolio Management

Vyskytoval sa problém s agregáciou portfólií, čo malo za následok nesprávne vypočítané percentá grafu.

autor Jozef Melicherčík