enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 5

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Toto pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám predstaví viaceré zaujímavé novinky, vrátane novej Metro map, ktorá je k dispozícii v modeloch ArchiMate štandardu.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 05. júla 2021. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 05.07.2021

 1. Nový pohľad Metro map
 2. Nové relácie povolené medzi objektami ArchiMate
 3. Nová verzia BiZZdesign Open API beta 3
 4. Zobrazenie ikonky pohľadu v zozname pohľadov
 5. Posledný dátum commit-u a celkový počet commit-ov v exporte používateľov
 6. Vylepšenie pozývacieho emailu a spracovania relácii
 7. Vylepšenie výkonosti Enterprise Studio pri ukladaní a sťahovaní dát
 8. Premenovanie názvu stĺpca tabuľky generovanej skriptom
1. Nový pohľad Metro map

BiZZdesign predstavil nový pohľad Metro map, ktorý je k dispozícii v modeloch ArchiMate štandardu. Môže byť použitý na vizualizáciu toku (dát) a procesov v biznis prívetivom formáte. Pohľad môže byť vytvorený cez menu Presentation > Metro map (menu pre vytváranie nových pohľadov v Model Browser).

Metro map je možné použiť na vizualizáciu existujúcich objektov a vzťahov (iba Flow a Triggering). Metro map ponuku nájdete priamo na plátne (trojuholník v ľavom hornom rohu), ktorá obsahuje zobrazenie/skrytie legendy, rozloženie celého zobrazenia, možnosti vzťahov a sfarbenia.

Enterprise Studio – Metro map
2. Nové relácie povolené medzi objektami ArchiMate

Pohľad Strategy motivation teraz podporuje používanie vzťahu Serving, Flow a Triggering medzi konceptami na tomto pohľade.

Enterprise Studio – nové relácie podporované Strategy motivation pohľadom
3. Nová verzia BiZZdesign Open API beta 3

Vyšla nová verzia beta 3 BiZZdesign Open API. Táto verzia predstavuje koncové body pre správu dátových politík. To znamená, že po novom je možné priradiť editorov k dátovým blokom a nastaviť plány aktualizácií dát pre dátové bloky. Viac informácii nájdete v online dokumentácii: BiZZdesign Open API.

4. Zobrazenie ikonky pohľadu v zozname pohľadov

Do zoznamu pohľadov (nie mriežkového zobrazenia) boli pridané ikonky reprezetnujúce typ daného pohľadu, ktoré nahradili všeobecnú ikonku pohľadu. Tento zoznam je k dispozícii v portáli HoriZZon na Model Browse stránke Site alebo na podstránke Views.

HoriZZon – nové ikonky pohľadov
5. Posledný dátum commit-u a celkový počet commit-ov v exporte používateľov

Export používateľov HoriZZon portálu teraz zobrazuje aj dátum posledného commit-u používateľa a celkový počet commit-ov, ktoré používateľ urobil.

HoriZZon – export používateľov
6. Vylepšenie pozývacieho emailu a spracovania relácii

E-maily s pozvánkami pre používateľov, ktoré automaticky odosiela portál HoriZZon, boli upravené aby boli jednotnejšie a rozpoznateľnejšie. Odkazy na portál HoriZZon v týchto e-mailoch teraz používajú názov „BiZZdesign HoriZZon“, za ktorým nasleduje názov daný Vášmu portálu HoriZZon (v nižšie uvedenom príklade je názov portálu „BiZZdesign“). Okrem toho BiZZdesign pridal viacero vylepšení pre spracovanie relácií v portáli HoriZZon.

HoriZZon – nový dizajn emailov
7. Vylepšenie výkonosti Enterprise Studio pri ukladaní a sťahovaní dát

BiZZdesign realizoval zmeny, ktoré zlepšujú výkon pri ukladaní zmien alebo obnovovaní dát (modelových balíkov) v Enterprise Studio.

8. Premenovanie názvu stĺpca tabuľky generovanej skriptom

Od teraz je možné zmeniť názov stĺpca „Objekt“ (prvý zľava) v tabuľkách, ktoré sú generované skriptom. Nahradenie predvolenej hodnoty metadát hodnotou valueHeading umožňuje premenovanie názvu stĺpca. Viac informácii nájdete v online dokumentácii: Renaming the object column title of a scripted table chart. Príklad (ak chcete premenovať stĺpec, graf je potrebné prepnúť do režimu úprav):

s = Structure();
s.add("metadata", "objectHeading");
s.add("property1", "Asset value");
output s;
Enterprise Studio – premenovanie stĺpca tabuľky generovanej skriptom

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 05.07.2021

TP-11729 – HoriZZon

Po kliknutí na hypertextový odkaz v portáli HoriZZon, ktorý odkazuje na pohľad, ktorý je mimo rozsahu sa nič nestalo a nezobrazila sa žiadna správa.

TP-11836 – HoriZZon

Nastavenia vyrovnávacej pamäte umožňovalo dočasné ukladanie určitého potenciálne súkromného obsahu na strane prehliadača.

TP-9787 – HoriZZon

Zoradenie farieb v pohľadoch nefungovalo správne, keď bolo aplikované na vlastnosti dátového bloku typu enumerácie. Upozornenie: táto oprava spôsobila ďalší problém. Ďalšie informácie nájdete v známych problémoch tohto vydania.

TP-12159 – Modeling

V niektorých situáciách kopírovanie a vkladanie údajov medzi modelovými balíkmi spôsobovalo poruchu Enterprise Studio.

TP-12202, TP-12207 – View filters and viewpoints

Rôzne problémy s farebným zobrazením v portáli HoriZZon boli vyriešené.

TP-12127 – Enterprise Portfolio Management

Naplnenie portfólia hodnotami brzdilo zdržanie v prípade, že modelový balík obsahoval zmenené predvolené nastavenia zobrazenia.

TP-9996 – ArchiMate

Ikonka použitá v pohľade Implementation and Migration nebola v portáli HoriZZon vykreslená správne. Upozornenie: na vyriešenie nesprávne vykreslenej ikony je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

 • vykonajte migráciu modelového balíka, viac informácii nájdete v online dokumentácii: Updating and model package migration,
 • vykonajte zmenu (ľubovoľného) pohľadu, na ktorom sa ikona nachádza,
 • zmeny commit-nite.

Následne sa ikonka v portáli HoriZZon vykreslí správne.

autor Jozef Melicherčík