enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 5

Doba čtení: 3 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

Toto pokračování série článků o novinkách v BiZZdesign Vám představí několik zajímavých novinek, včetně nové Metro map, která je k dispozici v modelech ArchiMate standardu.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 05. července 2021. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release.

Novinky verze 4 z dne 05.07.2021

 1. Nový pohled Metro map
 2. Nové relace povolené mezi objekty ArchiMate
 3. Nová verze BiZZdesign Open API beta 3
 4. Zobrazení ikonky pohledu v seznamu pohledů
 5. Poslední datum commit-u a celkový počet commit-ů v exportu uživatelů
 6. Vylepšení zvacího emailu a zpracování relaci
 7. Vylepšení výkonosti Enterprise Studio při ukládání a stahování dat
 8. Přejmenování názvu sloupce tabulky generované skriptem
1. Nový pohled Metro map

BiZZdesign představil nový pohled Metro map, který je k dispozici v modelech ArchiMate standardu. Může být použit k vizualizaci toku (dat) a procesů v byznys přívětivém formátu. Pohled může být vytvořen přes menu Presentation > Metro map (menu pro vytváření nových pohledů v Model Browser).

Metro map je možné použít k vizualizaci stávajících objektů a vztahů (pouze Flow a Triggering). Metro map nabídku najdete přímo na plátně (trojúhelník v levém horním rohu), která obsahuje zobrazení / skrytí legendy, rozložení celého zobrazení, možnosti vztahů a zbarvení.

Enterprise Studio – Metro map
2. Nové relace povolené mezi objekty ArchiMate

Pohled Strategy motivation nyní podporuje používání vztahu Serving, Flow a Triggering mezi koncepty na tomto pohledu.

Enterprise Studio - nové relace podporované Strategy motivation pohledem
3. Nová verze BiZZdesign Open API beta 3

Vyšla nová verze beta 3 BiZZdesign Open API. Tato verze představuje koncové body pro správu datových politik. To znamená, že po novém lze přiřadit odpovědných k datovým blokům a nastavit plány aktualizací dat pro datové bloky. Více informací naleznete v online dokumentaci: BiZZdesign Open API.

4. Zobrazení ikonky pohledu v seznamu pohledů

Do seznamu pohledů (ne mřížkového zobrazení) byly přidány ikonky reprezetnujúce typ daného pohledu, které nahradily obecnou ikonku pohledu. Tento seznam je k dispozici v portálu HoriZZon na Model Browse stránce Site nebo na podstránce Views

HoriZZon - nové ikonky pohledů
5. Poslední datum commit-u a celkový počet commit-ů v exportu uživatelů

Export uživatelů HoriZZon portálu nyní zobrazuje i datum posledního commit-u uživatele a celkový počet commit-ů, které uživatel udělal.

HoriZZon - export uživatelů
6. Vylepšení zvacího emailu a zpracování relaci

E-maily s pozvánkami pro uživatele, které automaticky odesílá portál HoriZZon, byly upraveny aby byly jednotnější a rozpoznateľnejšie. Odkazy na portál HoriZZon v těchto e-mailech nyní používají název "BiZZdesign HoriZZon", za kterým následuje název daný Vašemu portálu HoriZZon (v níže uvedeném příkladu je název portálu "BiZZdesign"). Kromě toho BiZZdesign přidal několik vylepšení pro zpracování relací v portálu HoriZZon.

HoriZZon - nový design emailů
7. Vylepšení výkonosti Enterprise Studio při ukládání a stahování dat

BiZZdesign realizoval změny, které zlepšují výkon při ukládání změn nebo obnovování dat (modelových balíků) v Enterprise Studio.

8. Přejmenování názvu sloupce tabulky generované skriptem

Od teď je možné změnit název sloupce "Objekt" (první zleva) v tabulkách, které jsou generovány skriptem. Nahrazení výchozí hodnoty metadat hodnotou valueHeading umožňuje přejmenování názvu sloupce. Více informací naleznete v online dokumentaci: Renaming the object column title of a scripted table chart. Příklad (pokud chcete přejmenovat sloupec, graf je třeba přepnout do režimu úprav):

s = Structure();
s.add("metadata", "objectHeading");
s.add("property1", "Asset value");
output s;
Enterprise Studio - přejmenování sloupce tabulky generované skriptem

Výběr z odstraněných bugů ve verzi 4 z dne 05.07.2021

TP-11729 – HoriZZon

Po kliknutí na hypertextový odkaz v portálu HoriZZon, který odkazuje na pohled, který je mimo rozsah se nic nestalo a nezobrazuje se žádná zpráva.

TP-11836 – HoriZZon

Nastavení mezipaměti umožňovalo dočasné ukládání určitého potenciálně soukromého obsahu na straně prohlížeče.

TP-9787 – HoriZZon

Seřazení barev v pohledech nefungovalo správně, když bylo aplikováno na vlastnosti datového bloku typu enumerace. Upozornění: tato oprava způsobila další problém. Další informace naleznete v známých problémech tohoto vydání.

TP-12159 – Modeling

V některých situacích kopírování a vkládání dat mezi modelovými balíky způsobovalo poruchu Enterprise Studio.

TP-12202, TP-12207 – View filters and viewpoints

Různé problémy s barevným zobrazením v portálu HoriZZon byly vyřešeny.

TP-12127 – Enterprise Portfolio Management

Naplnění portfolia hodnotami brzdilo zdržení v případě, že modelový balík obsahoval změněny výchozí nastavení zobrazení.

TP-9996 – ArchiMate

Ikonka použitá v pohledu Implementation and Migration nebyla v portálu HoriZZon vykreslena správně. Upozornění: na vyřešení nesprávně vykreslené ikony je třeba provést následující kroky:

 • proveďte migraci modelového balíku, více informací najdete v online dokumentaci: Updating and model package migration,
 • proveďte změnu (libovolného) pohledu, na kterém se ikona nachází,
 • změny commit-nitě.

Následně se ikonka v portálu HoriZZon vykreslí správně.

autor Jozef Melicherčík