enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 4

Doba čtení: 3 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

V dnešním pokračování série článků o novinkách v BiZZdesign se podíváme na několik zajímavých vylepšení. Nedovolí mi však nevzpomenout, že se těším na to, kdy Vám budu moci představit nadupané novinky a funkcionality, které obsahuje BiZZdesign roadmap. Pevně ​​věřím, že už brzy se dostanou na světlo světa.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 07. června 2021. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release . Latest release.

Novinky verze 4 z dne 07.06.2021

 1. Přemístění Principles view
 2. Vybrané základní atributy označené za zastaralé
 3. Dostupný Markdown pro texty v Data Blocks
 4. Přímá navigace mezi rozhodovacími tabulkami DMN v HoriZZon
 5. Konfigurace uspořádání při automatickém rozložení konceptů na pohledu
 6. Data Policies dostupné i pro pohledy a diagramy
1. Přemístění Principles view

Principles view se přemístil na jinou pozici v rámci menu, aktuálně se nachází v ArchiMate > Motivation (menu pro vytváření nových pohledů v Model Browser). Předchozí umístění bylo menu ArchiMate > Implementation and Migration.

2. Vybrané základní atributy označené za zastaralé

Několik ze základních atributů pro ArchiMate objekty bylo označeno za zastaralé, a tudíž nebudou dále dostupné. Konkrétně se jedná o atributy:

 • relatedGoals
 • relatedPrinciples
 • relatedGuidelines
 • related_deliverables
 • related_programs
 • objrepl (replication)
 • objrepls (replication number)

V rámci objektů Goal, Principle a Guideline byly za zastaralé označeny atributy:

 • relSource
 • relOwner
 • relStatus

V případě, že jste některý z výše uvedených atributů používali, kontaktuje digitWin podporu, která Vám pomůže s migrací na jiné atributy.

3. Dostupný Markdown pro texty v Data Blocks

Data Blocks v HoriZZon po novém podporují i ​​nový datový typ text. Tento datový typ podporuje editování ve formátu Markdown, přičemž datový typ je možné definovat v Data Block definition a následně s ním pracovat v portálu HoriZZon.

Enterprise Studio - Data Block definition a jeho úprava v HoriZZon
4. Přímá navigace mezi rozhodovacími tabulkami DMN v HoriZZon

V portálu HoriZZon je možné se po novém navigovat z Decision konceptu v Decision model view přímo na jemu korespondující Decision table kliknutím na ikonku Decision table v konceptu.

HoriZZon - navigace z Decision konceptu na Decision table
5. Konfigurace uspořádání při automatickém rozložení konceptů na pohledu

Obvykle při využití funkce automatického rozložení typu Hierarchical layout na ArchiMate pohledu je rozložení směrem shora dolů. Nově je možné využít i jiný z hlavních způsobů rozložení přes nastavení Tagged value prostřednictvím níže uvedeného skriptu. Poslední argument ve funkci setTaggedValue označuje směr rozložení, přičemž možné hodnoty jsou:

 • TB (základní nastavení): shora dolů
 • LR: zleva doprava
 • RL: zprava doleva
 • BT: zdola nahoru
view = selection[1];
view.setTaggedValue("fullLayoutDirection", "LR");

Více informací naleznete v online dokumentaci: Configuring the layout direction for the automatic layout of ArchiMate views.

6. Data Policies dostupné i pro pohledy a diagramy

Nově je možné Data Policies a Data Entry využít i při pohledech a diagramech. Pokud je v rámci Data Block definition mapován Data Block na nějaký pohled nebo diagram, bude tento Data Block dostupný v portálu HoriZZon u všech pohledech nebo diagramech stejné typu.

HoriZZon - Data Block pro pohled Application Behavior view

Výběr z odstraněných bugů ve verzi 4 z dne 07.06.2021

TP-10709 – BPMN

Při nastavování cyklu pro aktivitu volání v BPMN a také při nastavování volaného prvku jsou ovládací prvky pro obě nastavení umístěny nad sebou, čímž se informace o objektu pro uživatele stávají neviditelnými.

TP-11907 – Enterprise analytics

Graf se mohl poškodit po vymazání metrik, které byly v grafu použity.

TP-11953 – Enterprise analytics

Maticový graf nebyl vždy vytvořen korektně v portálu HoriZZon, přičemž obsah buněk se posouval horizontálne nebo vertikálne zastírajíce tak jiné části grafu.

TP-11989 – Metamodeler

Při přidávání hodnoty do vlastního atributu objektu ArchiMate, který odkazuje na objekt stejného typu (například související Business Function), se zobrazí chybové hlášení.

TP-11239 – Modeling

Generování pohledu s využitím Lay out afterward nastavení způsobovalo chybu rozložení.

TP-10862 – Scripting

V případech, kdy se ve skriptu zavolala metoda removedTaggedValue s více než 2 argumenty, Enterprise Studio spadlo.

TP-11936 – Scripting

Metoda findObject ne vždy našla objekt v modelovém balíku, i když objekt existoval.

TP-11835, TP-11974 – Team Platform

V některých případech mohl Administrator provést odražené XSS.

TP-10911 – Enterprise analytics

Buňky tabulkových grafů obsahující více textových řádků (například dokumentace) se v HoriZZon nezobrazovaly správně, textové řádky se překrývaly. Takové grafy můžete obnovit takto:

 1. V Enterprise Studio vyberte tabulkový graf obsahující překrývající se text a klepněte na tlačítko Reset size na okraji grafu. Udělejte to pro každý ovlivněn tabulkový graf ve vašem modelu.
 2. Uložte změny (commit) a zkontrolujte jich v portálu HoriZZon.
autor Jozef Melicherčík