enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 3

Doba čtení: 5 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

Pokračování série BiZZdesign release novinky Vám přináší přehled nově přidaných funkcionalit a vyřešených bugů. Od posledního článku uběhl sice jen měsíc, avšak BiZZdesign nezahálí a proto popíši v tomto článku hned 4 nové vydání.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 14. dubna 2021. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release.

Novinky verze 4 z dne 14.04.2021

 1. Přidání populace do Landscape map
 2. Vylepšené editování Data Blocks
 3. Přímá úprava vztahů a použití populace v matici
 4. Nové možnosti filtrování v grafech
 5. Definování grafických vlastností objektů přes profily v definici Viewpoint
 6. Podpora vlastních ikonek v definici Viewpoint
 7. Ikonka AWS dostupná v Graphic Shapes
 8. Přidání Value Stream konceptu mezi aktivity v BMC
 9. Zlepšené Zápis do logů
 10. Ukončení podpory LeanCoach
 11. Ukončení podpory importu / exportu ArchiMate přes CSV
1. Přidání populace do Landscape map

Landscape map po novém podporuje definování hierarchie populace v X a Y ose, což umožňuje zobrazit pouze vybrané prvky populace, které jsou definovány na určité úrovni hierarchie. Kompletní postup pro definici populace je k dispozici v online dokumentaci: Using hierarchy in an ArchiMate Landscape map.

Enterprise Studio - Lanscape map hierarchie úrovní
2. Vylepšené editování Data Blocks

Za účelem zlepšení a zefektivnění práce s Data Blocks byly realizovány změny popsány níže. Tyto změny se týkají Properties panelu i stránky Data entry modelového balíku.

 • kliknutím přímo na Data Block lze realizovat jeho úpravu
 • pomocí klávesy TAB je možné procházet přes pole a tlačítka Data Block
 • po opuštění pole Data Block se veškeré změny automaticky uloží
 • při editování Data Block dojde stisknutím klávesy ENTER k uložení změn a opuštění editovacího módu
 • při editování Data Block dojde stiskem klávesy ESCAPE k opuštění editovacího módu bez uložení změn
3. Přímá úprava vztahů a použití populace v matici

V matici je nutné aktivovat Advanced options v nastaveních pro aktivaci této nové funkcionality.

Matice nyní podporuje přímé vytváření a odstraňování vztahů a úpravu vlastností vztahů pro typy matic Cross-relation a Cross-relation property. Abyste toho dosáhli, je třeba graf přepnout do režimu úprav (Representation tab). Potom je možné odstranit stávající vztahy a přidat nové vztahy (matice typu Cross-relation) nebo upravit stávající vlastnosti vztahů (matice typu Cross-relation property).

Enterprise Studio - přidání / odstranění vztahů přes Cross-relation matici
Enterprise Studio - editování vlastností přes Cross-relation property matici

Matice nyní podporuje definování hierarchie v populaci X a Y osy. Umožňuje zobrazit graf pouze pro prvky populace, které jsou definovány na určité úrovni hierarchie. Používání hierarchie je podporováno pro každý typ matice. Zadáním populaci, které musí používat hierarchii (Representation tab) a použivat vztah (aggregation / composition) v hierarchii (Definition tab) a přidáním správných filtrů lze do grafu zahrnout hierarchii. Podrobný popis této fukncionality je k dispozici v online dokumentaci: Using hierarchy in a matrix chart.

Enterprise Studio - hierarchie úrovní populace v matici
4. Nové možnosti filtrování v grafech

Filtrování v grafech po novém nabízí i možnost využití OR klauzule a filtrování přes hodnoty relevantních profilů, atributů a metrik. Tyto nové možnosti jsou dostupné ve všech typech grafů. V grafu typu matice je nutné aktivovat Advanced options v nastavení pro jejich aktivaci.

Dosud filtry v grafech podporovaly pouze AND filtrování. Nyní se dají použít i OR filtry. Chcete-li se přepnout z filtrování AND na OR, klepněte na ikonku žárovky v okně populace grafu a klikněte na AND v nadpisu sekce filtru. Chcete-li se přepnout zpět na filtrování AND, klikněte na ikonu OR v nadpisu sekce filtru.

Enterprise Studio - OR klauzule ve filtrech grafů

Filtrování populace grafu je nyní možné i podle hodnot souvisejících atributů, profilů a metrik. Jedná se o filtry na hodnoty atributů, profilů a metrik objektů, ke kterým se přistupuje prostřednictvím vztahu. Níže je uveden příklad. Tabulkový graf zobrazuje zařízení, které (prostřednictvím komponent aplikace) obsluhují tři byznys procesy.

Enterprise Studio - filtrování grafu přes hodnoty profilů, atributů a metrik
5. Definování grafických vlastností objektů přes profily v definici Viewpoint

Přes funkci Metamodeler lze vytvářet vlastní definice profilů, atributů, či pohledů a diagramů (online dokumentace: Metamodeler). Po novém, při definování vlastního pohledu je možné přidat do definice kromě objektů a vztahů i profily a určit pro ně grafické vlastnosti (např. změna tvaru). Pokud je při modelování takový profil přiřazení k objektu, objekt změní své grafické vlastnosti dle definice tohoto profilu.

Enterprise Studio - Metamodeler vlevo, změna grafické vizualizace objektu vpravo
6. Podpora vlastních ikonek v definici Viewpoint

K výše zmíněnému bodu, který popisuje rozšíření funkcionality Metamodeler, můžeme zařadit i tuto novinku. Po novém, při definování vlastního pohledu lze měnit ikonky (symboly) objektů s využitím vlastních ikonek. Za tímto účelem je třeba přidat vlastní ikonky do složky Symboldefinitions v konfiguraci nástroje. Při vytváření konceptu v definici hlediska je možné zvolit vlastní ikonku zadáním jejího názvu (nebo jeho části) do vyhledávacího pole v horní části okna pro výběr ikony.

Enterprise Studio - změna ikonky konceptu přes Metamodeler
7. Ikonka AWS dostupná v Graphic Shapes

Na podporu modelování cloudové architektury byl do Enterprise Studio přidán výběr nejpoužívanějších ikonek architektury AWS. Mohou být vybrány pomocí funkce Change Graphic Shape prostřednictvím kontextové nabídky objektu.

Enterprise Studio - výběr AWS ikonky přes Change Graphic Shape
8. Přidání Value Stream konceptu mezi aktivity v BMC

Koncept Value Stream je nyní možné přidat do sekce Aktivity v Business Model Canvas.

Enterprise Studio - přidání Value Stream do části Aktivity v BMC
9. Zlepšené Zápis do logů

Text mírně zavádějícího záznamu "Could not parse license key according to new format" v souboru EnterpriseStudio.log (složka Team Data na zařízeních s nainstalovaným Enterprise Studio) byl změněn, aby lépe odrážel to, co se děje, konkrétně to, že se licence ověřuje.

10. Ukončení podpory LeanCoach

Podpora modelů LeanCoach v nástrojích BiZZdesign skončí v březnu 2022. V období do ukončení podpory bude model ve stavu "Extended support", což znamená, že podpora přes podpůrný portál bude řešit pouze požadavky a problémy s prioritou 1 a 2. Zároveň od této verze není možné vytvářet nové LeanCoach modely. Stávající modely však zůstávají podporovány.

11. Ukončení podpory importu / exportu ArchiMate přes CSV

Podpora funkcí importu a exportu ArchiMate přes formát CSV v nástrojích BiZZdesign skončí v dubnu 2022. V období do ukončení podpory budou tyto funkce ve stavu "Extended support", což znamená, že podpora přes podpůrný portál bude řešit pouze požadavky a problémy s prioritou 1 a 2. Jedná se o duplicitní funkcionalitu, protože import a export CSV souborů je možné realizovat i s využitím BiZZdesign Connect. Kompletní popis této funkcionality je k dispozici v online dokumentaci: Data integration with Excel.

Výběr z odstraněných bugů ve verzi 4 z dne 14.04.2021

TP-10653 – HoriZZon

HoriZZon se aktualizoval každých 5 minut, což mohlo mít za následek ztrátu neuložených změn nebo blikající okno HoriZZon každých 5 minut.

TP-12008 – Team Platform

Webový prohlížeč se v serveru HoriZZon neověřil automaticky (přesměrováním na autentizaci každých 5 minut). Při selhání požadavky z důvodu autentizace se zobrazila chyba.

TP-11834 – Team Platform

V některých situacích mohli uživatelé získat informace o uživatelích a skupinách, které by neměly být přístupné pro jejich roli.

TP-6527- BPMN

V Model Browser nebylo možné přesunout datové úložiště BPMN do jiné kolekce Items.

TP-10543 – Metamodeler

V Model Browser nebo v Properties panelu nebylo možné přejmenovat nové vlastní definice hledisek a použít na ně překladovou tabulku.

TP-11832 – Team Platform

V serveru HoriZZon mohly být zneužity přístupové tokeny.

TP-11933 – Team Platform

Migrace dat v Activity Console trvala příliš dlouho, což mělo za následek zprávu "Unable to establish a connection to the Activity Console" v Enterprise Studio.

autor Jozef Melicherčík