enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 2

Doba čtení: 5 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

V dnešním pokračování série BiZZdesign release novinky naleznete popis dvou nových funkcionalit, které přibyly v nejnovější verzi BiZZdesign. Kromě toho najdete v tomto článku i popis odstraněných bugů.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 15. březen 2021. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release. Latest release.

Novinky verze 4 z dne 15.03.2021

  1. Zlepšení tvorby Sites
  2. Vytřídění grafických tvarů
1. Zlepšení tvorby Sites

Při tvorbě Site v portálu HoriZZon se jako první zobrazí tabulka se všemi dostupnými modelovými balíky (modelpackage) a projekty, z nichž je možné jeden zvolit. Tabulka nabízí možnost pro vyhledávání, je možné jednotlivé hodnoty seřadit a současně uvádí i čas poslední změny modelového balíku nebo projektu. Toto vylepšení zjednodušuje vyhledávání a použitelnost portálu při tvorbě Sites, zejména v případech velkého počtu modelových balíků a projektů. Pokud jste funkcionalitu Sites dosud nevyužívaly, kompletní dokumentace je k dispozici online: tvorba Sites.

HoriZZon - tabulka při tvorbě Sites

Vytvoření nové Site je od nyní možné i z detailu modelového balíku nebo projektu. V záhlaví sekce Sites přibyla ikonka + pro vytvoření nové Site přímo z tohoto detailu.

HoriZZon - detail modelového balíku / projektu
2. Vytřídění grafických tvarů

Sada dostupných tvarů a ikonek v Enterprise Studio byla tříděná. Přes 100 zastaralých a nepoužívaných symbolů bylo odstraněno a nebude více dostupných v nově vytvořených modelových balících. Z důvodu zachování zpětné kompatibility však budou tyto symboly nadále dostupné v modelových balících vytvořených před upgradem BiZZdesign Enterprise Studio na nejnovější verzi. Pro jakýkoliv objekt z metamodelu lze definovat vlastní tvar pomocí funkce Change Graphic Shape, online dokumentace: Change Graphic Shape.

Seznam všech odstraněných symblov je na odkazu: odstraněny symboly.

Odstraněné bugy ve verzi 4 z dne 15.03.2021

TP-11021 – Team Platform

Sites zůstanou přístupné uživatelům i po zrušení jejich pozvanky do modelového balíku nebo projektu, na kterém je Site založen.

TP-11833 – Team Platform

Pro určité operace managementu modelových balíků byly prováděny nedostatečné ověření vstupů, které byly ošetřeny.

TP-11831 – Team Platform

Na stránkách managementu skupiny a uživatele, pro uživatele s rolí (System) Administrator, byl odstraněn problém se zabezpečením.

TP-11895 – Team Platform

Přidání peněžní hodnoty do pole datového bloku, odstranění hodnoty a její opětovné přidání mělo za následek chybu, která uživateli zabránila uložit nejnovější peněžní hodnotu. Tento problém byl vyřešen.

autor Jozef Melicherčík