time to transformation

ČAS NA UPGRADE EXCELU? ČAS NA DALŠÍ DIMENZI?

Doba čtení: 5 min.
Publikum: kdokoliv

30 let od revoluce, kterou v managementu představovalo zavedení počítačů a excelu je čas se posunout dál. Komplexní organizace jako celek se dají převést do holistického digitálního modelu, který má více dimenzí a popisuje vnitřní souvislosti, vazby a závislosti. Bez jejich znalosti je každá změna velkým rizikem. Nemluvě o velkých projektech – ať už optimalizaci stávajících systémů přes digitální a koncepční transformace až po akvizice a konsolidace v rámci velkých seskupení a holdingů.

Představme si dobu před cca třiceti lety, kdy se de facto začali zavádět masově počítače a s nimi vstoupil do našeho života excel. (Vstoupil i word a ppt, ale to jsou jiné příběhy).

Asi jenom málo z nás si pamatuje, jak se vedli firmy ještě na papíře, protože i když si dobu před třiceti lety někteří z nás pamatuji už jako čerstvě dospělí lidé, tak nepředpokládám, že hodně bylo ve vedení firem. Ale je jasné, že byly výkazy a tabulky – byl reporting a analytika, na základě kterého se dělali stejná exekutivní rozhodnutí jaké se činí dnes. A bylo samozřejmě velké množství velmi prosperujících zdravých firem jako v každé době. Protože bez ohledu na nástroje, řízení firmy je o vizi, strategiích, rozhodnutích, implementaci a kontrole, která ve velkém míře závisí na lidech.

Revoluce zvaná excel

Přechod do excelu musel být fascinující, protože se najednou velmi prudce zvýšily možnosti analytiky. Takže na jednu stranu se dalo mnohem lépe kontrolovat a na druhou stranu se dalo lépe predikovat. Strategie se už nedělala jenom na papíře, ale dali se udělat scénáře, které jsme dopředu dokázali vyhodnotit, protože složitější výpočty na papíře jsou z principu limitována. Rozhodnutí se pak mohli daleko více opírat o data a nejenom o zkušenost manažerů nebo pouze základní hrubá data. Určitě bylo najednou daleko více vidět souvislosti, které do té doby nebyly viditelné dostatečně. Paleta grafů a grafické zobrazení najednou umožňovalo velmi přesně popsat, co se děje na trhu, v kategorii, ve firmě a u konkurence. Najednou se začalo více pracovat s trendy. Excel nastartoval zásadní změnu v řízení firem a změnu celého ekonomického ekosystému.

Je dobré si uvědomit, že excel se dá využívat ve velmi široké škále profesionality. Od naprosto základních tabulek, přes tabulky kontingenční až po makra. Do dnešní doby hodně firem využívá excel jako hlavní nástroj na řízení dat a firem. Reporting, který tvoří základ operativního řízení, ale vlastně i strategické dlouhodobější řízení vychází z možností excelu.

Parciální řešení

Samozřejmě práce s daty se mezi tím posunula a vyvinula zásadním směrem. Dostali jsme se z počátečního okouzlení množstvím dat až k naprostému zahlcení a paralýze, kterou big data představují.

A protože slona je dobré rozporcovat, tak se začali nabízet parciální řešení na jednotlivé oblasti, na které existují nejrůznější systémy, aplikace a softwary. Začala se vyvíjet architektura, to znamená modelování řešení, systémů a aplikací. A bez jakékoli pochybnosti vylepšování jednotlivých částí vede ke zlepšování celkového systému.

Paradoxně excel žije dál v plné své kráse a kvalita reportingu se posunula co do rozsahu, ale nejrůznější score cards a balance sheety zůstávají principiálně stejné. Mají přesnější a aktuálnější data, ale pracují s nimi podobně.

Komplexnost všech systémů a organizací narůstá exponenciálně. S tím pochopitelně i tlak, protože zodpovědnost je pořád na managementu, ale je těžší a těžší vidět všechny souvislosti.

Holistický přístup a transformace

A teď se nabízí přístup (a nástroj/řešení), které je žádoucím upgradem. Modelování a architektura je totiž revoluční v tom, že popisuje velmi efektivně souvislosti a vnitřní závislosti. Holistická enterprise architektura popisuje organizaci jako celek a tedy souvislosti mezi strukturou, infrastrukturou, aplikacemi, systémy, procesy, capabilitami a cokoli budete chtít do celkového pohledu zahrnout. Navíc dokáže být postavená jako živý model, to znamená, že si „tahá“ reálná data v reálnem čase. A řešení může být tak sofistikované, že tento model napojí na předdefinované dashboardy, které jsou pochopitelně pro čtení běžného manažera na rozdíl od modelu intuitivně srozumitelné. Avšak zůstávají napojené na model a data. A tudíž umožňují pohybovat se v různých vrstvách detailů libovolných pohledů a perspektiv. Vzniká tak multidimenzionální model organizace a otevírá se možnost upgradovat schopnost řízení na základě dat jak ve smyslu operativního řízení, tak strategického. Je to revoluce ve stejném rozsahu jakou představoval excel.

Holistická enterprise architektura otevírá dveře k novému managementu budoucnosti. Bude nezbytným nástrojem pro optimalizaci stávajícího provozu, ale zejména pro každou transformaci a změnu, která vyžaduje kontrolu a facilitaci. Jako taková nejenom minimalizuje riziko neúspěchu, ale již bude těžké si představit realizaci velkých projektů bez sofistikované architektury. Pandemie nás víc než cokoli jiného přesvědčila, že připravenost na změnu – adaptabilita organizace je nutná podmínka k přežití. Ale zároveň jako každá krize je i pandemická zkušenost obrovskou příležitostí a možností zásadně transformovat organizace z pohledu digitalizace, inovací, nových koncepcí a business modelů líp odpovídajícím dnešnímu světu a především dnešnímu zákazníkovi.

Digitální model reálnejší jako hybridní skutečnost

Architektura vždy stavěla na představě, že digitální model je de facto virtuální obraz fyzické firmy, která byla velká office budova plná lidí pracujících 9-17. Paradoxně digitální model organizace bude v době, kdy jsme většinově na home officech a je naprosto jasné, že už se nikdy nevrátíme full time do kanceláří a budou existovat pouze nejrůznější hybridní pracovní modely, reálnější než jeho fyzický ekvivalent.

autor digitwin