enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 1

Doba čtení: 5 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

Dnešní digitální doba podněcuje velké organizace k potřebě znát jejich fungování, analyzovat ho v reálném čase a rozhodovat jakým způsobem se budou ubírat jejich další kroky, a to na základě provozních dat. Současně je nezbytné, aby jednotlivé informace a data potřebná pro rozhodování pocházely z jednoho zdroje, čímž dochází k šetření času, finančních prostředků, ale především eliminaci nedorozumění a vzniku chyb. Vše výše popsané mimo jiné v sobě zahrnuje disciplína zvaná enterprise architektura.

BiZZdesign je robustním nástrojem pro enterprise architekturu a jeho podstata vychází z myšlenky "single source of truth". Přitom spojuje všechny důležité aspekty organizace od jejího strategického směrování, přes management aplikačního či technologického portfolia až po její, tak důležitou, bezpečnost. BiZZdesign sestává ze dvou samostatných celků, modelovacího, analytického a kolaborativního nástroj Enterprise Studio a prezentačního portálu HoriZZon . Tato série je věnována výběru nejlepších novinek, které jsou součástí posledních vydání nástrojů BiZZdesign. BiZZdesign publikuje nové verze (vydání) v průměru jednou měsíčně. Kromě výběru nejlepších novinek, najdete v této sérii i popis funkcionalit, kterých se novinky týkají i zdroje pro čerpání nových informací.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 17. února 2021. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release .

Novinky verze 4 z dne 17.02.2021

Vzhledem k množství novinek, které s sebou přineslo toto vydání přinášíme přehled nejzajímavějších z nich. Přehled všech novinek naleznete na odkazu uvedeném výše.

 1. Team Server je od nynějška HoriZZon Server
 2. Nové funkce - pravidla, vstupy a údržba údajů
 3. Zlepšený management skupin pro velký počet uživatelů
 4. Různé nové metody skriptovacího jazyka
 5. Skriptovací metody pro zarovnání textu
 6. Umístění složených objektů na pohled i bez jeho potomků
1. Team Server je od nynějška HoriZZon Server

Po novém dochází k přejmenování Team Server na HoriZZon Server. V podstatě se jedná pouze o změnu názvu. Webový portál BiZZdesign-u se skládá ze dvou samostatných modulů. K dispozici je ve variantě Team Server nebo Team Server + HoriZZon. Team Server zahrnuje centrální repozitář dat a management uživatele. HoriZZon představuje prezentační portál pro všechny zúčastněné. Podle nového názvosloví tedy budou k dispozici moduly HoriZZon Server a HoriZZon. Přehled možných softwarových konfiguraci s novým názvoslovím je na odkazu: Team Server is now HoriZZon Server .

2. Nové funkce - pravidla, vstupy a údržba údajů

Nové vydání s sebou přináší i rozšíření funkcionality portálu HoriZZon o úzce související funkce, které jsou postaveny na použití datových bloků. Datové bloky představují sadu rozšiřujících atributů objektu, které mohou obohatit objekt o množinu nových zásadních atributů. Tyto atributy mohou být současně upravovány přímo v portálu HoriZZon. Podrobný popis těchto funkcionalit je k dispozici v online dokumentaci na odkazu: Model data enrichment using data blocks .

Datové politiky (Data policies) umožňují nastavit pravidla pro datové bloky. Například pravidla mohou obsahovat omezení pro uživatele při úpravě atributů. Datové vstupy (Data entry) představují novou stránku, na které může uživatel pohodlně pracovat s datovými bloky, například s využitím hromadné úpravy. Údržba dat (Data maintenance) umožňuje nastavit rozvrh aktualizace dat. Příkladem jsou automaticky generované úkoly, které požadují od uživatelů aktualizaci vybraných datových bloků.

Uživatelé BiZZdesign, kteří využívali funkcionalitu document definition si musí zvyknout na novou terminologii. Tato funcionalita samozřejmě zůstává zachována, avšak mění se její terminologie:

 • document definition - nový název datablock definition
 • document store - nový název data block store
 • document - nový název data block
3. Zlepšený management skupin pro velký počet uživatelů

Změna se týká správy uživatelů v rámci HoriZZon Server. Přidávání a odstraňování více uživatelů může být nyní provedeno současně prostřednictvím dávkového výběru.

HoriZZon Server – dávkový výběr členů skupiny

Odteď bude stránka Members jediným místem na zprávu členů skupiny. Sekce Členové skupiny (viditelná na snímku níže) je odstraněna, resp. dočasně funguje přesměrování na stránku Členové.

HoriZZon Server - ukončení podpory sekce uživatelů skupiny
4. Různé nové metody skriptovacího jazyka

V rámci skriptovacího jazyku přibylo několik nových metod:

 • reverse() - pro hodnoty typu řetězec (string). Metoda vrátí hodnotu v obráceném pořadí.
 • element() - pro hodnoty typu sada (set). Pokud sada obsahuje právě jeden element, metoda ho vrátí.
 • toInteger() - pro hodnoty reálných čísel (real). Metoda vrátí hodnotu převedenou na typ integer bez zaokrouhlení.
 • toReal() - pro hodnoty celých čísel (integer). Metoda vrátí hodnotu převedenou na typ real bez zaokrouhlení.
 • profiles() - pro objekty. Metoda vrátí sadu profilů, které jsou přiřazeny danému objektu.

Stávající metoda profile() pro atributy byla rozšířena o volitelný "expand" parametr. Pokud je jeho hodnota pravdivá (true), metoda nevrátí Basic profile, pokud je atribut definován ve skrytém profilu. Místo něj vrátí tento skrytý profil.

5. Skriptovací metody pro zarovnání textu

Skriptovací jazyk, který je součástí nástroje Enterprise Studio nabízí novou metodu pro zarovnání textu na pohledu změnou jeho vlastnosti zarovnání (vpravo, vlevo, na střed). K dispozici jsou metody labelAlignment(), setLabelAlignment() a resetLabelAlignment(). Stávající metoda " property "Isset byla rozšířena o podporu labelAlignmentIsSet

6. Umístění složených objektů na pohled i bez jeho potomků

V minulosti byly při vkládání složeného objektu na pohled z Model Browser vložení i všichni jeho potomci, přičemž nebylo možné toto zobrazení měnit přímo. Nově je možné složený objekt vložit na pohled bez jeho potomků, a to podržením klávesy CTRL při výběru, potáhnutí a vložení objektu na pohled.

autor Jozef Melicherčík