enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 6

Doba čtení: 3 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

Pokračování série článků o novinkách v BiZZdesign Vám nabízí přehled nově přidané funkcionality, která mimo jiné zahrnuje i hromadnou historii objektů.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 23. sprna 2021. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release.

Novinky verze 4 z dne 23.08.2021

 1. Zobrazení historie více objektů, vztahů, zobrazení a diagramů
 2. Možnost vynutit si dvoukrokové ověření pro přihlášení se do HoriZZon
 3. Vylepšené zpracování chybových hlášení pro neúspěšnou autentizaci SAML při přihlášení
 4. Kontrola platnosti názvu indexu Kibana
 5. Kolekce jako kontext modelu na export pomocí Connection model
 6. Vylepšení výkonu pro objekty s mnoha Data Blocks
 7. HoriZZon k dispozici ve francouzštině a němčině
 8. Funkce zvětšení zobrazení pomocí posouvání byla odstraněna
 9. Názvy vlastních atributů a životnost autentizace v konfiguraci uživatelů SAML
 10. Obnova modelových balíků a projektů omezena pouze pro Lead Designer
1. Zobrazení historie více objektů, vztahů, zobrazení a diagramů

BiZZdesign přidal novou funkcionalitu pro prohlížení kompletní historie koceptov, pohledů, či diagramů. Od teď je současně možné prohlížet historii objektů hromadně. Funkcionalitu zajišťují dva skripty, jeden pro prohlížení historie konceptů a druhý pro prohlížení historie pohledů a diagramů. V skriptu se určíte metamodel, ve kterém bude hledání probíhat a typ objektu, vztah, pohled nebo diagram. V metamodelu lze prohledávat všechny typy objektů, vztahů, zobrazení a diagramů. Modelové balíky a projekty, ve kterých chcete provést vyhledávání musí být v nejnovější konfiguraci nástroje Enterprise Studio. Pro využití této funkcionality je kromě upgradu nezbytné provést i migraci modelových balíků. Pokud chcete provést upgrade, kontaktujte podporu digitWin. Více informací naleznete v online dokumentaci: Viewing the history of multiple objects, relations, views, and diagrams at once.

Enterprise Studio - hromadná historie objektů
2. Možnost vynutit si dvoukrokové ověření pro přihlášení se do HoriZZon

Odteď lze nastavit vyžadování 2-krokového ověření uživatele při přihlašování do portálu HoriZZon. Chcete-li požadovat používání 2-krokového ověření, vyberte ve všeobecných nastaveních v HoriZZon možnost Require 2-step verification for all users. Nastavení je platné pro všechny uživatele portálu HoriZZon. Pokud ještě nemají nastaveny 2-krokové ověření, musí si po přihlášení zaregistrovat zařízení na autentizaci, aby mohli pokračovat. 2-kroková verifikace není k dispozici pro uživatele, kteří se přihlašují za pomoci organizačních účtů. Aktivaci může provést pouze Systémový administrátor (pokud máte hybrid nebo cloud řešení, pro aktivaci 2-krokového ověření kontaktujte podporu digitWin). Více informací naleznete v online dokumentaci: Enforcing 2-step verification for signing in to HoriZZon.

HoriZZon - 2-krokové ověření uživatelů
3. Vylepšené zpracování chybových hlášení pro neúspěšnou autentizaci SAML při přihlášení

V minulosti při přihlašování uživatele do portálu HoriZZon, když autentifikace pomocí SAML selhala, zobrazila se zpráva "Interní chyba serveru". Pokud autentifikace selže, od nynějška se na přihlašovací stránce bude zobrazovat jednoznačné upozornění popisující důvod vzniku chyby.

4. Kontrola platnosti názvu indexu Kibana

Při exportování Kibana připojení se nyní provádí automatické ověření platnosti názvu indexu. Pokud je název neplatný, portál HoriZZon zobrazí chybovou hlášku s popisem chyby. Požadavky validity pro názvy indexů Kibana jsou:

 • pouze malá písmena,
 • nesmí obsahovat žádný ze znaků \ / *? " | , # ani mezeru,
 • nesmí začínat znakem _ ani +,
 • nesmí být. ani ..,
 • nesmí být delší než 255 znaků.

Indexy verze Kibana 7.0 a starší mohly obsahovat dvojtečku (:), ale tato podpora byla ukončena a ve verzích novějších než 7.0 nebude podporována. Aktuální verze Kibana v HoriZZon je 7.7.

5. Kolekce jako kontext modelu na export pomocí Connection model

Při vytváření Connection model je nezbytné definovat kontext exportu, přičemž je možné vybrat jakoukoli kolekci z modelového balíku. To znamená, že od nynějška mohou být do kontextu Connection model zahrnuty i externí objekty. Naopak, při importu objektů nelze zvolit jako kontext Connection model externí objekty (kolekce).

Enterprise Studio - kolekce jako kontext Connection model
6. Vylepšení výkonu pro objekty s mnoha Data Blocks

Byly provedeny vylepšení výkonu pro výběr objektů v Enterprise Studio, které mají mnoho Data Blocks.

7. HoriZZon k dispozici ve francouzštině a němčině

HoriZZon portál je po novém k dispozici ve čtyřech jazycích. K již existující podpoře angličtiny a holandštiny přibyla podpora němčiny a francouzštiny. Chcete-li přepnout jazyk aplikace, klikněte na ikonu svého profilu v horní části a v části Application language vyberte požadovaný jazyk.

HoriZZon - podporované jazyky
8. Funkce zvětšení zobrazení pomocí posouvání byla odstraněna

Funkcionalita přiblížení pomocí kolečka myši byla odstraněna z důvodu zachování uživatelské přívětivosti. Nadále je však k dispozici přiblížení prostřednictvím tlačítek + a -, které jsou k dispozici při každém pohledu a diagramu nebo pomocí tlačítek klávesnice + a -.

9. Názvy vlastních atributů a životnost autentizace v konfiguraci uživatelů SAML

Odteď je možné výchozí atributy (e-mail, jméno, příjmení, člen skupiny) pro synchronizaci a autentizaci uživatelů s externím poskytovatelem identity pomocí standardu SAML 2.0 nakonfigurovat na vlastní název tak, aby odpovídal atributem používaným poskytovatelem identity. Kromě toho je možné změnit i hodnotu maximální životnosti autentizace v portálu HoriZZon pro SAML (výchozí hodnota je 1 hodina). Tyto změny může provést pouze Systémový administrátor (pokud máte hybrid nebo cloud řešení, pro provedení změny kontaktujte podporu digitWin).

HoriZZon - nastavení SAML
10. Obnova modelových balíků a projektů omezena pouze pro Lead Designer

Z bezpečnostních důvodů byla obnova modelových balíků a projektů na předešlý stav omezena pouze pro roli Lead Designer. Vidět předešlý stav však mohou i nadále všichni uživatelé s rolí Designer.

Výběr z odstraněných bugů ve verzi 4 z dne 23.08.2021

TP-12327 – HoriZZon

Tlačítko Explore se na podstránce Inspect page nezobrazovalo pro uživatele s rolí Consume.

TP-12257 – HoriZZon

Uživatelé bez jakékoliv role v HoriZZon měli přístup ke Kiba. Odteď je nutná role Consume.

TP-11909, TP-12300 – HoriZZon

Relace uživatele v HoriZZon se automaticky prodloužila, pokud webový prohlížeč ponechal portál HoriZZon otevřený, což způsobilo, že relace byla nekonečná. To už není možné. Navíc nový výchozí čas relace (konfigurovatelný na stránce všeobecných nastavení HoriZZon) bude od nynějška 12 hodin (43200 sekund), předtím to bylo 30 minut. Všechny stávající prostředí, které jako časový limit používají starou výchozí hodnotu 1 800 sekund, budou po novém používat hodnotu 43 200 sekund (12 hodin). Tyto změny může provést pouze Systémový administrátor (pokud máte hybrid nebo cloud řešení, pro provedení změny kontaktujte podporu digitWin).

TP-12345 – Team Platform

Při konfiguraci Storage place pro prostředí s povoleným SAML pomocí lokální instalace Enterprise Studio došlo k chybě JavaScript.

TP-10081 – Metamodeler

Ověřovací kontroly v Metamodeler nekontrolovali prázdné výčtu a typy struktur.

TP-10765 – Metamodeler

Ověřovací kontroly v Metamodeler nekontrolovali, zda se názvy vlastních pohledů dostatečně liší od jakéhokoliv jiného pohledu a konceptu. Například když se názvy liší pouze ve velikosti písmen "abc.mmd" a "Abc.mmd".

TP-12232 – ArchiMate

Nastavení hodnot metrik v zobrazení Scenario analysis vyvolalo chybové hlášení.

TP-11363 – UML

Když byla třída UML obsahující typové parametry zkopírována do jiného modelového balíku bez kopírování tříd typů, zkopírována třída způsobila různé chyby skriptu.

TP-10137 – UML

Nebylo možné kopírovat třídy UML z jednoho modelového balíku do druhého modelového balíku.

TP-9512 – Enterprise Portfolio Management

Vyskytoval se problém s agregací portfolií, což mělo za následek nesprávné vypočítané procenta grafu.

autor Jozef Melicherčík