enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 10

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Toto pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality, ktorý, okrem iného, zahŕňa aj zmeny štýlu ArchiMate pohľadov a vylepšenia generovaných zobrazení ako sú Color view.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 03. januára 2022. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 03.01.2022

  1. Zmena štýlu ArchiMate pohľadov
  2. Podpora zoznamov v Data Blocks
  3. Logy udalostí dostupné cez Open API
  4. Používateľský export HoriZZon je chránený heslom
  5. Lepší farebný kontrast textu pre generované farebné zobrazenia
  6. Zlepšenie výkonnosti HoriZZon Viewpoint-ov
1. Zmena štýlu ArchiMate pohľadov

V ArchiMate metamodeli boli vykonané nasledovné zmeny:

  • všetky pohľady, okrem Total views classic, odteraz používajú nové farby výplne a orámovania, ktoré boli predtým dostupné len v Total views new style,
  • všetky existujúce pohľady v modeloch automaticky získajú nové farby po migrácii modelového balíku na najnovšiu konfiguráciu nástroja, zmeny farieb, ktoré boli aktívne nastavené používateľom, zostanú zachované,
  • Total view new style a Total view classic boli odstránené z koreňového adresára kontextovej ponuky New, Total view news style je teraz dostupný iba v ponuke New -> Presentation, Total view classic je len v ponuke New -> Overview, nový Total view s novými farbami je teraz dostupný v koreni ponuky New a v ponuke New -> Overview.
Enterprise Studio – kontextová ponuka po vykonaných zmenách.
2. Podpora zoznamov v Data Blocks

Viacero dátových typov Data Blocks, okrem Text a Boolean, môžu byť od teraz definované ako zoznam. V takomto prípade bude možné pridať do Data Block viacero hodnôt daného dátového typu. Takéto hodnoty môžu byť radené s využitím || ikonky alebo vyčistené s využitím ikonky X.

HoriZZon – zoznamy v Data Blocks.
3. Logy udalostí dostupné cez Open API

Po novom je možné získať informácie z logov udalostí (audit event logs) HoriZZon cez BiZZdesign Open API. Bolo implementované volanie Open API s relevantnými parametrami, ktoré možno použiť na prístup k logom. Na tento účel bola aktualizovaná dokumentácia Open API, v časti Open API specification.

Prístup k logom udalostí cez Open API vyžaduje administrátorské povolenie pre klienta API. Z tohto dôvodu boli nastavenia povolení v klientoch API v HoriZZon rozšírené o povolenia správcu a povolenia na čítanie.

HoriZZon – API klient nastavenia.
4. Používateľský export HoriZZon je chránený heslom

Po vylepšeniach používateľského exportu z 11. októbra 2021 bude používateľský export teraz používateľovi odoslaný e-mailom v zašifrovanom súbore zip. Požadované heslo na otvorenie súboru zip je vopred vygenerované a poskytne sa používateľovi hneď po kliknutí na tlačidlo Export používateľa. Viac informácii nájdete v online dokumentácii: Exporting HoriZZon user data.

HoriZZon – export používateľov.
5. Lepší farebný kontrast textu pre generované farebné zobrazenia

Farba textu pre generované farebné zobrazenia (Color view) v HoriZZon sa zlepšila. Pri generovaní farebného zobrazenia na pohľade alebo diagrame sa teraz automaticky upraví farba textu, aby sa vytvoril dobrý kontrast s farbou pozadia, aby bol text vždy čitateľný.

HoriZZon – generované farebné zobrazenie (Color view).
6. Zlepšenie výkonnosti HoriZZon Viewpoint-ov

Vylepšenia boli vykonané vo výkone generovaných pohľadov v HoriZZon, napríklad farebné zobrazenia (Color view). Vylepšenia sú viditeľné najmä pri pohľadoch s mnohými objektmi.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 03.01.2022

TP-12604 – Language and translation

Keď bol jazyk aplikácie HoriZZon nastavený na jazyk so špeciálnymi znakmi, ako je francúzština alebo nemčina, tieto špeciálne znaky sa nezobrazili správne.

TP-12802 – General

Knižnica log4j bola inovovaná na verziu 2.17, aby sa opravila potenciálna chyba zabezpečenia. BiZZdesign tiež vydal oficiálne vyhlásenie týkajúce sa zraniteľnosti Log4j. Môžete si ho stiahnuť tu alebo kontaktujte podporu digitWin cez podporný portál alebo emailom na support@digitwin-ce.com.

autor Jozef Melicherčík