enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 11

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a odstránených bugov v produktoch BiZZdesign.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 31. januára 2022. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 31.01.2022

  1. Zlepšená navigácia pre Data Entry Page
  2. ID kolaborácie a ID repozitáru sú zahrnuté v audit logoch
1. Zlepšená navigácia pre Data Entry Page

Stránka na zadávanie údajov modelového balíka (Data Entry Page) v HoriZZon bola vylepšená. Pôvodná štruktúra modelu, ktorá sa používala na navigáciu medzi prvkami v modelovom balíku, pre ktoré mohli používatelia s rolou Contibutor upravovať Data Block, bol nahradený zobrazením zoznamu, ktorý priamo zobrazuje všetky prvky, pre ktoré má používateľ prístup na úpravy. Teraz vyzerá podobne ako sekcia Objekty na domovskej stránke HoriZZon. Zoznam prvkov je možné triediť a filtrovať, aby bolo prvky možné rýchlo nájsť. Vyberte prvok v zozname a potom zadajte príslušné hodnoty do Data Block.

HoriZZon – zoznam v Data Entry Page.
2. ID kolaborácie a ID repozitáru sú zahrnuté v audit logoch

Audit logy HoriZZon teraz obsahujú aj ID kolaborácie a ID repozitáru. ID repozitáru bolo pridané do udalosti „Commit Created“, ID kolaborácie bolo pridané do udalosti „Commit Created“ a „Branch Updated“.

HoriZZon – audit logy.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 31.01.2022

TP-12842 – HoriZZon

Na stránkach HoriZZon sa zle zobrazovali veľké pohľady s mnohými prvkami.

TP-12073 – HoriZZon

Vložený obsah HoriZZon sa nezobrazoval v predvolenom jazyku modelového balíka.

TP-12781 – HoriZZon

Použitie extrémne veľkých hodnôt metrík typu „real“ by mohlo zabrániť aktualizácii HoriZZonu po commite.

TP-12825 – HoriZZon

Aktivácia Color view v poli Data Block typu zoznam s hodnotami enumerácie vyvolala chybu.

TP-12765 – Team Platform

Pre používateľov overených prostredníctvom AzureAD boli časové limity relácie niekedy príliš krátke.

autor Jozef Melicherčík