enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 12

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja BiZZdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v BiZZdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a odstránených bugov v produktoch BiZZdesign, ktoré okrem iného zahŕňa aj zdieľanie HoriZZon pohľadov s aktívnym viewpointom.

Najnovšia verzia BiZZdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 14. februára 2022. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 14.02.2022

  1. Generovanie color view z prieskumníka vzťahov
  2. Zdieľanie HoriZZon pohľadov s aktívnymi viewpointami
  3. Premenované kontroly obsahu modelu ArchiMate
  4. Vlastné karty v menu pre vlastné viewpointy a skripty
  5. Zoradenie vzťahov v Show Relations bolo zosúladené so zoradením v Model Browser
  6. Počet záznamov na Update stránke modelového balíka a projektu je obmedzený
1. Generovanie color view z prieskumníka vzťahov

Teraz je možné generovať color view zo sekcie prieskumníka vzťahov na paneli Vlastnosti vybraného objektu na pohľade. Môžu byť generované na koncovom bode cesty až do hĺbky troch vzťahov.

HoriZZon – color view v prieskumníku vzťahov.
2. Zdieľanie HoriZZon pohľadov s aktívnymi viewpointami

Teraz je možné zdieľať HoriZZon pohľady, ktoré majú aktivovaný viewpoint na základe atribútu alebo metriky (color view, label view, tooltip view, graf alebo tabuľka). Používatelia, ktorí otvoria zdieľaný pohľad, uvidia pohľad s aktivovaným viewpointom. Pohľady je možné zdieľať s kýmkoľvek, kto má prístup k HoriZZon a s kým je zdieľaná site, na ktorej sa zdieľaný pohľad nachádza.

HoriZZon – zdieľanie pohľadu.

3. Premenované kontroly obsahu modelu ArchiMate

Nasledujúce kontroly obsahu modelov ArchiMate boli premenované, aby lepšie odrážali ich funkčnosť:
Derived Relation Types (vygenerovanie workset) -> Derived Relations
Derived Relation Types (vygenerovanie color view) -> Color Derived Relations

Enterprise Studio – kontroly obsahu modelu ArchiMate.

4. Vlastné karty v menu pre vlastné viewpointy a skripty

Metamodeler bol rozšírený o možnosť definovať vlastné karty v menu s vašimi vlastnými viewpointami a skriptami. Viewpointy a skripty uložené v modeloch môžu byť teraz zahrnuté do vlastných kariet v menu, ktoré sú uložené v konfigurácii nástroja, čím sú dostupné pre všetky modely v modelových balíkoch, ktoré používajú túto konfiguráciu. Pre jeden metamodel možno definovať dve karty s až šiestimi skupinami, pričom každá skupina môže obsahovať až šesť príkazov.

Príklad: Každá vlastná karta v menu má jednu pevnú skupinu Support, ktorú môžete použiť na pridávanie vlastných informácií a podpory o karte.

Enterprise Studio – definícia vlastných kariet menu v Metamodeleri.

Po definovaní kariet menu v Metamodeleri je možné ich validovať a zobraziť ich ukážku pred použitím na modelový balík.

Enterprise Studio – vlastné karty v menu.

5. Zoradenie vzťahov v Show Relations bolo zosúladené so zoradením v Model Browser

Okno Show Relations funkcie Show Relations (karta View v menu) teraz zobrazuje vzťahy v rovnakom poradí ako Model Browser (abecedne podľa názvu).

Enterprise Studio – poradie vzťahov.

6. Počet záznamov na Update stránke modelového balíka a projektu je obmedzený

Počet viditeľných záznamov na  Update stránke modelového balíka v Enterprise Studio je teraz obmedzený na maximálne 25 záznamov. To isté platí pre stránku Update projektu. Toto bolo zavedené, aby sa predišlo problémom s výkonom pri veľmi dlhých zoznamoch príspevkov.

Enterprise Studio – obmedzené záznamy na Update stránke.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 14.02.2022

TP-12861 – General

Knižnica log4j bola inovovaná na verziu 2.17.1, aby sa opravila potenciálna chyba zabezpečenia. BiZZdesign tiež vydal oficiálne vyhlásenie týkajúce sa zraniteľnosti Log4j. Môžete si ho stiahnuť tu alebo kontaktujte podporu digitWin cez podporný portál alebo emailom na support@digitwin-ce.com.

TP-12800 – General

Funkcia Check&Repair niekedy zobrazovala nesprávnu správu pri zobrazení výsledkov „bez opravy“.

TP-11696 – Language and Translation

V tabuľke prekladov boli neúmyselne uvedené aj objekty v kolekciách a pri pridávaní ďalšieho jazyka sa pokúsila skopírovať preklady pre tieto objekty (len na čítanie).

TP-12753 – Data integration

Pri pokuse o upload definícií Data Blocks z projektu došlo k chybe.

TP-12736 – Enterprise Studio

Vo veľmi veľkých modelových balíkoch dvojité kliknutie na vzťah na pohľade v Enterprise Studio spôsobilo, že na značnú dobu nereagoval.

TP-12790 – Enterprise Studio

Prispôsobenie farieb legendy pre color view na atribúte, ktorý môže obsahovať jeden objekt alebo dátum, niekedy spôsobilo zlyhanie farebného zobrazenia a zobrazenie chyby skriptu.

TP-12801 – Enterprise Studio

Použitie príkazu Hide icon na ikone vyberateľného objektu spôsobilo pád aplikácie Enterprise Studio.

autor Kristína Šašinková