enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 10

Doba čtení: 3 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

Toto pokračování série článků o novinkách v BiZZdesign Vám nabízí přehled nově přidané funkcionality, který mimo jiné zahrnuje i změny stylu ArchiMate pohledů a vylepšení generovaných zobrazení jako jsou Color view.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 03. ledna 2022. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release.

Novinky verze 4 z dne 03.01.2022

  1. Změna stylu ArchiMate pohledů
  2. Podpora seznamů v Data Blocks
  3. Logy událostí dostupné přes Open API
  4. Uživatelský export HoriZZon je chráněn heslem
  5. Lepší barevný kontrast textu pro generovaná barevná zobrazení
  6. Zlepšení výkonnosti HoriZZon Viewpoint-ů
1. Změna stylu ArchiMate pohledů

V ArchiMatu metamodelu byly provedeny následující změny:

  • všechny pohledy, kromě Total views classic, od nynějška používají nové barvy výplně a orámování, které byly dříve dostupné pouze v Total views new style,
  • všechny stávající pohledy v modelech automaticky získají nové barvy po migraci modelového balíku na nejnovější konfiguraci nástroje, změny barev, které byly aktivně nastaveny uživatelem, zůstanou zachovány,
  • Total view new style a Total view classic byly odstraněny z kořenového adresáře kontextové nabídky New, Total view news style je nyní dostupný pouze v nabídce New -> Presentation, Total view classic je pouze v nabídce New -> Overview, nový Total view s novými barvami je nyní dostupný v kořenu nabídky New a v nabídce New -> Overview.
Enterprise Studio – kontextová nabídka po provedených změnách.
2. Podpora seznamů v Data Blocks

Více datových typů Data Blocks, kromě Text a Boolean, mohou být od nynějška definovány jako seznam. V takovém případě bude možné do Data Block přidat více hodnot daného datového typu. Takové hodnoty mohou být řazeny s využitím || ikonky nebo vyčištěné s využitím ikonky X.

HoriZZon – seznamy v Data Blocks.
3. Logy událostí dostupné přes Open API

Nově je možné získat informace z logů událostí (audit event logs) HoriZZon přes BiZZdesign Open API. Bylo implementováno volání Open API s relevantními parametry, které lze použít pro přístup k logům. Za tímto účelem byla aktualizována dokumentace Open API, v části Open API specification.

Přístup k logům událostí přes Open API vyžaduje administrátorské povolení pro klienta API. Z tohoto důvodu byla nastavení oprávnění v klientech API v HoriZZon rozšířena o povolení správce a povolení ke čtení.

HoriZZon – API klient nastavení.
4. Uživatelský export HoriZZon je chráněn heslem

Po vylepšení uživatelského exportu z 11. října 2021 bude uživatelský export nyní uživateli odeslán e-mailem v zašifrovaném souboru zip. Požadované heslo pro otevření souboru zip je předem vygenerováno a poskytne se uživateli hned po kliknutí na tlačítko Export uživatele. Více informací naleznete v online dokumentaci: Exporting HoriZZon user data.

HoriZZon – export uživatelů.
5. Lepší barevný kontrast textu pro generovaná barevná zobrazení

Barva textu pro generovaná barevná zobrazení (Color view) v HoriZZon se zlepšila. Při generování barevného zobrazení na pohledu nebo diagramu se nyní automaticky upraví barva textu, aby se vytvořil dobrý kontrast s barvou pozadí, aby byl text vždy čitelný.

HoriZZon – generované barevné zobrazení (Color view).
6. Zlepšení výkonnosti HoriZZon Viewpoint-ů

Vylepšení byla provedena ve výkonu generovaných pohledů v HoriZZon, například barevné zobrazení (Color view). Vylepšení jsou patrná zejména při pohledech s mnoha objekty.

Výběr z odstraněných bugů ve verzi 4 z dne 03.01.2022

TP-12604 – Language and translation

Když byl jazyk aplikace HoriZZon nastaven na jazyk se speciálními znaky, jako je francouzština nebo němčina, tyto speciální znaky se nezobrazily správně.

TP-12802 – General

Knihovna log4j byla inovována na verzi 2.17, aby se opravila potenciální chyba zabezpečení. BiZZdesign také vydal oficiální prohlášení týkající se zranitelnosti Log4j. Můžete si jej stáhnout zde nebo kontaktujte podporu digitWin přes podpůrný portál nebo emailem na support@digitwin-ce.com.

autor Jozef Melicherčík