enterprise studi and horizzon

BiZZdesign release novinkyvol. 9

Doba čtení: 3 min.
Publikum: uživatel nástroje BiZZdesign

Toto pokračování série článků o novinkách v BiZZdesign Vám představí několik zajímavých novinek, včetně nového Coach view klikatelného přímo v portálu HoriZZon.

Nejnovější verze BiZZdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 15. listopadu 2021. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release.

Novinky verze 4 z dne 15.11.2021

  1. Zobrazení Cross-model vztahů v Roadmap, Life cycle a Strategy on a Page
  2. Jednotnost názvů atributů v Enterprise Studio
  3. Konfigurovatelná doba nečinnosti uživatele v portálu HoriZZon
  4. Přidání funkce pro obnovu hodnot Data Blocks
  5. Nový Coach view s klikatelným obsahem v HoriZZon
  6. Ukončení podpory Microsoft SQL databáze
1. Zobrazení Cross-model vztahů v Roadmap, Life cycle a Strategy on a Page

Od teď Cross-model relace objektů jsou zobrazeny také v pohledech Roadmap, Life cycle a Strategy on a Page.

HoriZZon – zobrazení Cross-model vztahů ve vybraných pohledech.
2. Jednotnost názvů atributů v Enterprise Studio

Názvy více polí a atributů napříč různými metamodely byly změněny za účelem sladění terminologie v Enterprise Studio. Byly provedeny následující změny:

UmístěníStarý názevNový názevPříklad
MetrikaIdentifier (pole)Name
identifier (atribut)name
name (atribut)label
Formulář vlastního WorkflowCategory (pole a atribut)Type
Definice Data BlocksField type (pole a atribut)Type
Field type name (pole a atribut)Type name
Profil, atribut, enumerace, literal, struktura, člen, seznam, sada, aliasidentifier (pole a atribut)name
translation (pole a atribut)label
Seznam, sadaelement type (pole a atribut)type
Aliasaliased type (pole a atribut)type
Definice viewpointtranslation (pole a atribut)label
3. Konfigurovatelná doba nečinnosti uživatele v portálu HoriZZon

Doba, po kterou může být uživatel neaktivní v portálu HoriZZon, je nyní konfigurovatelná v nastavení HoriZZon. Výchozí doba je 1 hodina (3600 sekund). Po uplynutí této doby bude uživatel odhlášen. Čas, po kterém začne být uživatel považován za neaktivního, je přednastaven na 90 sekund. Změnu nastavení může provést pouze Systémový administrátor (pokud máte hybrid nebo cloud řešení, pro změnu nastavení kontaktujte podporu digitWin přes podpůrný portál nebo emailem na support@digitwin-ce.com).

HoriZZon – nastavení doby neaktivity uživatele.
4. Přidání funkce pro obnovu hodnot Data Blocks

Funkce Refresh external properties je nyní k dispozici v modelovém balíku pro obnovu hodnot Data Blocks. Funkce je vždy viditelná nad zvoleným modelem a aktivní, pokud je pro daný model relevantní.

Enterprise Studio – funkce Refresh external properties.
5. Nový Coach view s klikatelným obsahem v HoriZZon

Dříve nebyly jednotlivé fáze Coach view klikatelné v portálu HoriZZon. Nový Coach view je k dispozici v Enterprise Studio a jeho fáze jsou klikatelné v portálu HoriZZon. Původně vytvořené Coach view však nadále nebudou klikatelné v portálu HoriZZon. Podrobné informace naleznete v online dokumentaci: Using the Coach view in HoriZZon.

HoriZZon – klikatelný Coach view.
6. Ukončení podpory Microsoft SQL databáze

Od října 2022 BiZZdesign ukončí podporu pro Microsoft SQL databázi jako databázi HoriZZon Server (End-of-support and end-of-life announcements). Od tohoto data bude podporována pouze databáze PostgreSQL. Zákazníci používající v rámci on-premise řešení Microsoft SQL databázi budou muset premigrovat na PostgreSQL. Více informací je k dispozici v online dokumentaci: Migrating the HoriZZon Server database from Microsoft SQL to PostgreSQL.

Výběr z odstraněných bugů ve verzi 4 z dne 15.11.2021

TP-12544 – HoriZZon

Řazení hodnot v enumeraci při použití Color view v HoriZZon bylo nesprávné.

TP-12665 – HoriZZon

Reference objektů se nezobrazovaly v Properties panely.

TP-12556 – Team Platform

Pozvání dvou uživatelů a jedné skupiny pro modelový balík nebo projekt v HoriZZon vedlo k chybě.

TP-12629 – Team Platform

Stránka uživatelů v HoriZZon nebyla načtena pro prostředí používající databázi MSSQL.

TP-12637 – Team Platform

LDAP nebylo možné správně nakofigurovat.

TP-12646 – Workflows

Uživatelé nemohli dokončit Workflows s požadovanými hodnotami polí formulářů, které byly typu datum nebo reference na objekt. Stále však v tomto směru zůstává otevřený bug, více v online dokumentaci: Known issues.

autor Jozef Melicherčík