Bizzdesign produktové novinky – Q3/2023

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja Bizzdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v Bizzdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality. Pripravili sme pre Vás zhrnutie za posledný štvťrok.

Novinky verzie 4

  1. Nové pohľady pre business process modeling
  2. PDF postery z BPMN diagramov s aktívnymi viewpointami
  3. Vylepšená funkcionalita Horizzon explore
1. Nové pohľady pre business process modeling

Sú dostupné nové pohľady pre business process modeling: the Process architecture, IGOE a SIPOC. Pohľady sa nachádzajú v kontextovom menu ArchiMate modelu cez New -> Process architecture -> …

Viac informácií v online dokumentácii: Business process management modeling

Enterprise Studio – nové pohľady pre business process modeling
2. PDF postery z BPMN diagramov s aktívnymi viewpointami

Teraz je možné generovať viewpointy (color/label/tooltip/table view) na základe hodnôt vlastností/atribútov BPMN diagramov publikovaných v Horizzon. Vygenerované viewpointy je možné zahrnúť aj do PDF posterov na stiahnutie (SVG a PDF).

Horizzon – viewpointy pre BPMN diagramy
3. Vylepšená funkcionalita Horizzon explore

Funkcionalita explore pre Horizzon Sites bola vylepšená a rozšírená nasledovne:

Nový vzhľad stránky Explore, na ktorej sa zobrazujú objekty a vzťahy s ich metadátami (tvar typu objektu a ikona). Objekty je možné rozbaľovať a zbaľovať a meniť tak spôsob preskúmania.

Horizzon – nová Explore stránka

Viacero algoritmov rozloženia, z ktorých si môžete vybrať na prezentáciu preskúmania.

Horizzon – nová Explore stránka

Filtre na obmedzenie typov objektov a vzťahov zobrazených v prieskume.

Horizzon – nová Explore stránka

Ukladajte prieskumy a zdieľajte ich s ostatnými používateľmi v Horizzone. Pre konkrétny objekt je možné uložiť až 25 prieskumov. Na základe uložených prieskumov možno vytvárať nové prieskumy a aktualizovať existujúce prieskumy.

Horizzon – nová Explore stránka
autor digitwin