Bizzdesign produktové novinky – Q4/2023

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja Bizzdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v Bizzdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality. Pripravili sme pre Vás zhrnutie za posledný štvťrok.

Novinky verzie 4

  1. Nové rozšírenie pre funkcionalitu Horizzon explore
  2. C4 modelovanie v Enterprise Studio (BETA)
1. Nové rozšírenie pre funkcionalitu Horizzon explore

Funkcia explore pre Horizzon Sites teraz zahŕňa nasledujúce funkcie:

Nastaviteľný limit pre počet súvisiacich objektov v prieskume

Teraz je možné nastaviť hodnotu pre počet súvisiacich objektov zobrazených na objekte v prieskume objektu. Predtým bol pevný limit 50 súvisiacich objektov. Predvolená hodnota je teraz 100, ktorú možno zmeniť na hodnotu v rozmedzí od 1 do 1000. Maximálnu hodnotu možno nastaviť vo všeobecných nastaveniach aplikácie Horizzon, na prístup ku ktorým sú potrebné oprávnenia System Admin. Ak počet súvisiacich objektov v prieskume prekročí definovanú hodnotu, zobrazí sa správa s informáciou, koľko z dostupného počtu súvisiacich objektov je načítaných.

Horizzon – nová Explore stránka

Prepínanie medzi vizualizáciou ArchiMate a jednoduchou vizualizáciou, ktorá nie je súčasťou ArchiMate

V predvolenom nastavení prieskum používa na zobrazenie objektov a vzťahov formálne symboly ArchiMate. Teraz je k dispozícii možnosť prepnúť na jednoduchú vizualizáciu prieskumu bez použitia ArchiMate, ktorá zobrazuje iba boxy a čiary. Prieskumy možno uložiť s ich jednoduchou vizualizáciou, čo vám umožní zdieľať ich s určeným publikom.

Horizzon – nová Explore stránka

Vytváranie viewpointov na základe atribútov objektu/vzťahu

Teraz je možné vytvárať viewpointy na základe vlastností, atribútov, metrík alebo hodnôt dátových blokov objektov a vzťahov v uloženom prieskume.

Horizzon – nová Explore stránka

Vytvorenie viewpointov na základe súvisiacich objektov

V pohľadoch ArchiMate je teraz možné vytvárať viewpointy na základe koncového bodu cesty v prieskumníku vzťahov objektov v pohľade.

Horizzon – nová Explore stránka

Vytvorenie posterov PDF a SVG

Teraz je možné vytvárať PDF/SVG postery uložených prieskumov. Zahrnuté budú všetky aktívne viewpointy.

Horizzon – nová Explore stránka
2. C4 modelovanie v Enterprise Studio (BETA)

Enterprise Studio teraz podporuje základné C4 modelovanie. V modeli ArchiMate sú k dispozícii špecializované pohľady na vizualizáciu softvérovej architektúry: System view, Container view a Component view. K týmto zobrazeniam je možné pristupovať prostredníctvom kontextového menu modelu ArchiMate New > C4 modeling [BETA].

Príklady zobrazenia System view (vľavo) a Container view (vpravo):

Enterprise Studio – C4 modelovanie
autor digitwin