AKO NA KOMPLEXITU DNEŠNEJ DOBY alebo SINGLE SOURCE OF TRUTH ako základ celostného pohľadu

Doba čítania: 7 min.
Publikum: enterprise architekt

Dnešná doba je komplexná. Máme obrovské množstvo dát, ktoré skôr paralyzujú, pretože sú často príliš veľké a príliš detailné na spracovanie. Všetko sa navyše odohráva vo virtuálnom digitálnom svete. A už nikdy to nebude iné. Bude to iba náročnejšie. Umelá inteligencia môže pomôcť, ale zatiaľ nikto nenahradí ľudský mozog, ľudskú kreativitu a myslenie.

Dilema, s ktorou tak bojujeme, je ako zjednodušiť komplexnosť bez toho, aby sme stratili význam. Celostný pohľad, holistické riešenia hľadajú preto nelineárne zjednodušenie, ktoré je tou optimálnou cestou. Potrebujete však nástroj, ktorý vám pomôže vytvoriť celostný pohľad, ktorý je zjednodušený, ale udrží súvislosti a prepojenia, ktoré sú dôležité. Je to systém, ktorý integruje dáta chytrým spôsobom. Jednou z možností je celostná enterprise architektúra.

S trochou nadsadenia by sa dalo povedať, že keby predstavenstvá veľkých firiem a kľúčoví CEOs dostatočne rozumeli vízii a potenciálu celostnej enterprise architektúry, hrala by dávno zásadnú úlohu v organizáciách. Bohužiaľ je to zatiaľ skôr doména IT, ktorá sa rozvíja v solution a aplikačnej úrovni. Na druhú stranu si postupne razí cestu do biznisu. Prvotné nadšenie architektov narazilo na realitu. Teraz sa nachádzame v druhej vlne, ktorá otvára úplne iné možnosti.

Big picture

Lídri musia mať víziu. Na jej vytvorenie je nutné mať presný obraz toho kde sú, aby mohli začať dizajnovať víziu toho, kam smerujú. Stratégia je o prepojení týchto dvoch obrazov. Skúsení lídri majú vo svojej hlave obraz organizácie, obraz biznis domény, pretože to je ihrisko, kde sa spoločne s konkurenciou bojuje o pozície a výsledky. Dokonca skúsení lídri majú v hlave aj obraz celej spoločnosti, pretože všetko je spojené so všetkým a v turbulentných dobách zohrávajú súvislosti ešte zásadnejšiu úlohu. Inovatívne riešenia stoja často práve na netradičných prepojeniach v zmysle produktov alebo služieb, ktoré môžu kopírovať riešenia z úplne iných oblastí, napr. technológií alebo zábavy. Veľmi trendy prístup „reframingu“ alebo prerámovania skutočnosti si vyžaduje skutočne komplexné vnímanie. Každému prerámovaniu predchádza vytvorenie aktuálneho rámca a hlbšie pochopenie.

Chytrá integrácia dát

Avšak ani sebaskúsenejší líder sa nezaobíde bez dát. U dát začína byť úplne kľúčové, ako ich dostatočne efektívne integrovať z najrôznejších zdrojov do jedného SINGLE SOURCE OF TRUTH. Je úplne jasné, že je potreba chytrej integrácie, ktorá zachová alebo dokonca vytvorí spojenie, závislosti, prepojenia, ktoré sú základom celostného pohľadu.

V organizáciách sú často rôzne systémy spravujúce obrovské množstvo dát, ktoré majú svoju internú systémovú logiku, napr. SAP. Ďalej existuje Snow alebo iný CMDB. A v každej organizácii je potom obrovské množstvo katalógov, excelov a powerpointov, kde sa zbierajú informácie o organizácii. Neboli vlastne dizajnované na to, aby sa vzájomne integrovali. Resp. integrácia je možná iba v nejakej miere. Vyžaduje obrovské úsilie a je statická. A teraz pridáme hľadisko času a aktuálnosti, končíme. Predstava dynamického modelu, ktorý dokáže integrovať dáta z rozličných systémov v reálnom čase je sci-fi. A napriek tomu je to v celostnej enterprise architektúre možné. Manažéri a biznis začínajú totiž klásť otázky a žiadať odpovede. Potreba je prítomná.

Otázky, ktoré nám kladú a na ktoré nevieme odpovedať

V diskusiách s našimi klientmi a prospektmi sa veľmi často dostávame do bodu, kedy dôjde k poznaniu „tak to by sme konečne boli schopní odpovedať na všetky otázky, ktoré nám kladú, a na ktoré teraz odpovede buď nemáme vôbec, alebo nám to zaberie strašne veľa času a energie, a v okamihu vytvorenia je to vlastne zastarané, pretože tam neexistuje jednoduchá aktualizácia…“.

Každý nástroj je iba tak dobrý ako majster, ktorý ho používa

Vytvorenie celostnej enterprise architektúry, ktorá popisuje organizáciu a dokáže potom hrať rolu, ktorá plne využíva potenciál tohto riešenia, je vždy na mieru organizácie a jej potrebám. Avšak sú univerzálne pohľady a teda aj univerzálne prínosy.

Porozumenie aktuálnemu stavu organizácie, vytvorenie stavu budúceho. Dizajnovanie roadmapy na základe stratégie, na základe transformácie, ktorá naplní (biznis) potenciál organizácie. A čo je najdôležitejšie – je to exekúcia a prevedenie stratégie do reálneho života. Je to riadenie projektov a iniciatív, aby ich realizácia bola optimálna. Je to obrovská téma rozpočtovania a alokácie investícií, ktorá je kľúčovou strategickou iniciatívou. Avšak dátové podklady, ktoré by presne definovali jednotlivé scenáre v dostatočnej kvalite, rozhodne nie sú štandardom. Optimalizácia portfólií – aplikácií, systémov, produktov, služieb, atď.

V tejto časti diskusie už začínajú klienti vidieť a tvoriť sami. Ich víziu role, ktorú celostná enterprise architektúra môže v ich organizácii zohrať.

Najlepší čas byť architektom

Potreba celostnej enterprise architektúry v biznise alebo aj verejnej správe je absolútna. Zatiaľ je rozoznaná potreba popísať systémovo celok a zachytiť súvislosti. Zatiaľ nie je enterprise architektúra rozoznaná ako riešenie, resp. nie je rozoznaná v dostatočnej miere.

Byť súčasťou tohto procesu a mať možnosť budovať enterprise architektúru vo firmách a organizáciách je mimoriadna misia. Ocenenie, naplnenie a zmysluplnosť je to, čo architektúra prináša. Je to to, čo väčšina ľudí na svojej práci oceňuje. Architektúra a architekti majú pred sebou skvelú budúcnosť.

autor Zuzana Behová