Bizzdesign release novinkyvol. 14

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja Bizzdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v Bizzdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a odstránených bugov v produktoch Bizzdesign, ktoré okrem iného zahŕňa aj nový ArchiMate pohľad Sunray view.

Najnovšia verzia Bizzdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 11. apríla 2022. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 11.04.2022

 1. Nový ArchiMate pohľad Sunray view
 2. Skrytie prázdnych Data Blocks v Enterprise Studio
 3. Externé dáta boli odstránené z projektového kontextu
 4. Generovanie label view z prieskumníka vzťahov
 5. Vstavaná používateľská podpora v Horizzon
 6. Zjednotená navigácia objektov v tabuľke
 7. Vlastné farby pre color views v Horizzon
 8. Premenovaná funkcia na rozlíšenie priamych a derivovaných vzťahov
1. Nový ArchiMate pohľad Sunray view

Sunray view je nový typ pohľadu pre modelovanie v ArchiMate. Je to špeciálny druh roadmap view a možno ho použiť na vizualizáciu postupnej zmeny alebo transformácie procesov alebo udalostí. Zmeny zmapované v pohľade môžu pomôcť zdieľať transformáciu v rôznych oblastiach podnikania a procesov. Sunray view je možné pridať cez položku New > Planning > Sunray view v kontextovom menu modelu ArchiMate v Model Browser.

Sunray view možno vytvoriť na základe existujúcich objektov a vzťahov, ale podporuje aj vytváranie nových objektov a vzťahov. Sunray view má canvas menu, ktorá obsahuje rôzne nastavenia a možnosti rozloženia a generovania pohľadu.

Enterprise Studio – Sunray pohľad
2. Skrytie prázdnych Data Blocks v Enterprise Studio

Od tejto verzie, keď má typ objektu v Enterprise Studiu priradenú definíciu data block, ale data block objektu v Horizzon nemá hodnoty, v Properties pane objektu a vo formulári vlastností v Enterprise Studio sa už nebude zobrazovať data block (len na čítanie) s jeho poľami (s ich predvolenými hodnotami). Na nasledujúcom ukážkovom obrázku sa dátový blok „Kvalita aplikácie“, ktorý nemá žiadne hodnoty, nezobrazuje vo vlastnostiach objektu v Enterprise Studio.

Horizzon – prázdne hodnoty Data Blocks
Enterprise Studio – prázdne hodnoty Data Blocks
3. Externé dáta boli odstránené z projektového kontextu

Odteraz už nie sú externé údaje (collections) zahrnuté do kontextu projektu v systéme Horizzon. Pre viditeľnosť externých údajov na Sites projektu Horizzon to znamená nasledovné:

 • Externé údaje sa už nebudú zobrazovať v strome modelu v site browser.
 • Externé prvky zahrnuté do pohľadov projektovej Site zostanú viditeľné, ale po kliknutí na ne sa namiesto panela vlastností prvku zobrazí správa out-of-scope.
 • To isté platí pre externé prvky zahrnuté do grafov v pohľadoch Site projektu. Zostanú viditeľné, ale po kliknutí na ne sa budú považovať za prvky mimo rozsahu.

Sites hlavného modelového balíka, na ktorom je projekt založený, budú samozrejme stále obsahovať externé údaje a zobrazovať ich vlastnosti.

4. Generovanie label view z prieskumníka vzťahov

Teraz je možné generovať label view z časti Prieskumník vzťahov na paneli Vlastnosti vybraného objektu na pohľade. Možno ich generovať na koncovom bode cesty až do hĺbky troch vzťahov. Táto možnosť je k dispozícii len na pohľadoch ArchiMate.

Horizzon – label view z prieskumníka vzťahov
5. Vstavaná používateľská podpora v Horizzon

Od tejto verzie je k dispozícii integrovaná podpora používateľov v Horizzon, v cloude a v hybridnom riešení. Bude zahŕňať interaktívne prehliadky produktu, sprievodcov nástupom do systému, hlavné informácie o vydaní a Resource Center s prístupom k rôznym zdrojom podpory. Prvé vydanie vstavanej podpory zahŕňa niekoľko základných prehliadok a Resource Center, ktoré sú prístupné prostredníctvom ikony v pravom dolnom rohu okna Horizzon. Podpora sa bude časom rozširovať.

Horizzon – používateľská podpora
6. Zjednotená navigácia objektov v tabuľke

Správanie sa pri navigácii objektov v tabuľkovom grafe nebolo doteraz rovnaké ako pri iných typoch grafov dostupných v aplikácii Enterprise Studio. Toto bolo zosúladené a správanie je teraz identické; po kliknutí na objekt v tabuľkovom grafe sa príslušný objekt zvýrazní v Model Browser.

Enterprise Studio – navigácia objektov tabuľky
7. Vlastné farby pre color views v Horizzon

Teraz je možné prispôsobiť farby použité vo vygenerovanom color view. Po vygenerovaní color view kliknite na farbu v legende a zmeňte ju. Po uložení color view (pripnutím) sa uložia aj vlastné farby. Aj pri zdieľaní color view sa vlastné farby zachovajú.

Horizzon – vlastné farby v color view
8. Premenovaná funkcia na rozlíšenie priamych a derivovaných vzťahov

Možnosť Enterprise Studio Support for ArchiMate derived relation types (karta General v Options) bola premenovaná na Visual distinction between direct and derived relation types, aby lepšie odrážala svoju funkciu. Túto možnosť možno aktivovať na vizuálne rozlíšenie priamych a derivovaných typov vzťahov ArchiMate pri modelovaní.

Enterprise Studio – vizuálne rozlíšenie vzťahov

End-of-support a end-of-life oznámenia

Import a export CSV z ArchiMate: Na základe end-of-lide oznámenia v apríli 2021 boli funkcie importu a exportu CSV ArchiMate z Enterprise Studia odstránené. Pre import a export údajov modelu ArchiMate je k dispozícii pripojenie k programu Excel.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 11.04.2022

TP-13161 – General

Knižnica Spring bola aktualizovaná na verziu 5.3.18, aby sa opravila potenciálna bezpečnostná chyba. Spoločnosť Bizzdesign tiež vydala oficiálne vyhlásenie týkajúce sa zraniteľnosti Spring. Môžete si ho stiahnuť tu.

TP-10995 – BPMN

Import BPMN Visio nesprávne ponúkol import collaboration diagramov, ktoré nie sú podporované.

TP-13200 – Horizzon

Nastavenie dvojkrokového overenia pre prihlásenie do Horizzonu už nebolo možné kvôli chýbajúcim poliam pre zadanie potvrdzovacieho kľúča.

TP-10883 – ArchiMate

Role „od“ a „do“ vzťahov špecializácie ArchiMate boli obrátené, v dôsledku čoho sa nesprávne zobrazovali v Enterprise Studiu a v Horizzone.

TP-13112 – Data integration

Obmedzenie programu Excel týkajúce sa overovania zoznamu by spôsobilo, že pri exporte s modelom pripojenia k programu Excel by sa pri exporte vlastnej metriky s výpočtom, ktorej všetky hodnoty spolu presahujú 255 znakov, vytvoril poškodený zošit programu Excel. Pripojenie k aplikácii Excel teraz tento problém zistí a potom exportuje hodnoty bez validácie.

TP-13075 – Modeling

Pri kopírovaní vzťahov do iného modelového balíka boli tieto vzťahy niekedy poškodené (a teda odstránené funkciou Check and Repair).

autor Kristína Šašinková