Bizzdesign release novinkyvol. 13

Doba čítania: 3 min.
Publikum: používateľ nástroja Bizzdesign

Pokračovanie série článkov o novinkách v Bizzdesign Vám ponúka prehľad novo pridanej funkcionality a odstránených bugov v produktoch Bizzdesign, ktoré okrem iného zahŕňa aj vylepšenú funkcionalitu Check and Repair.

Najnovšia verzia Bizzdesign nesie označenie 4 a jej posledné vydanie vyšlo 28. marca 2022. Cloudové riešenia sú upgradované automaticky po zverejnení novej verzie/vydania. On-premise riešenia však aktualizujú zákazníci na základe vlastného uváženia. Rýchly a vždy aktuálny popis noviniek nájdete na nasledujúcom odkaze: Latest release.

Novinky verzie 4 z dňa 28.03.2022

  1. Označenie metamodelu v Collections
  2. Vylepšenie funkcionality Check and Repair
  3. Zdieľanie Horizzon color views vygenerovaných z prieskumníka vzťahov
  4. Priame prepínanie medzi Azure AD a SAML
1. Označenie metamodelu v Collections

V Collections v Horizzon a Enterprise Studio sa teraz zobrazuje ich metamodel v pravom hornom rohu ich ikony. Predtým sa na ikone zobrazoval odznak so skratkou názvu kolekcie.

Collections v Horizzon
Collections v Enterprise Studio
2. Vylepšenie funkcionality Check and Repair

Funkcia Check and Repair už neodvoláva všetky opravy, keď menšinu objektov nie je možné opraviť z dôvodu claim konfliktov. Vďaka tomu bude funkcia oveľa efektívnejšia v modelovom balíku s mnohými používateľmi (majúcimi necommitnuté zmeny) a v modelových balíkoch, v ktorých sa používajú projekty (udržiavanie objektov v hlavnom balíku uzamknutých).

3. Zdieľanie Horizzon color views vygenerovaných z prieskumníka vzťahov

Po nedávno zavedených funkciách generovania color view z prieskumníka vzťahov na pohľady ArchiMate a zdieľania pohľadov Horizzon s aktivovanými viewpointami (obe vo verzii 14. februára 2022) je teraz možné zdieľať aj pohľady ArchiMate s color views generovanými z prieskumníka vzťahov. Predtým to bolo možné len pre generované viewpointy založené na atribúte alebo metrike.

4. Priame prepínanie medzi Azure AD a SAML

Teraz je možné priamo prepínať medzi Azure AD a SAML bez toho, aby bolo potrebné najprv prepnúť na žiadneho poskytovateľa identít ako medzikrok pred prepnutím na nového poskytovateľa identít. Pri zachovaní používateľov z predchádzajúceho poskytovateľa identity počas procesu prepínania poskytovateľov nedostanú títo používatelia e-mail na nastavenie hesla. Používatelia budú dočasne prevedení na pôvodných používateľov, kým nebudú rozpoznaní na základe informácií poskytnutých novým poskytovateľom identity. Ďalšie informácie nájdete v časti Switching identity providers.

Výber z odstránených bugov vo verzii 4 z dňa 28.03.2022

TP-13145 – Data integration

Oprávnenia editora nie vždy správne určovali rozsah upraviteľného prístupu k dátovým blokom pre spoluprácu v prísnom režime. Teraz, keď má prostredie nastavených editorov pre objekt (predvolená politika) alebo dátový blok v spolupráci s prísnym režimom, títo editori budú môcť upravovať iba dátové bloky, ku ktorým majú priamy alebo efektívny editorový prístup (t. j. nie dátové bloky, ku ktorým nemajú efektívny prístup).

TP-12730 – Configuration

Migrácia modelových balíkov so starou konfiguráciou mohla zlyhať, pričom došlo k nasledujúcej chybe: „Concept BPMN_Association is no longer allowed“.

TP-12980 – Horizzon

Pozvanie používateľov s e-mailovou adresou obsahujúcou špeciálne znaky viedlo k neodoslaniu e-mailu.

TP-13053 – Horizzon

Na niektorých miestach v Horizzon sa štítky nezobrazovali správne.

TP-12832 – Workflow

Z panela vlastností objektov bol neúmyselne odstránený ovládací prvok pre spustenie workflow.

autor Kristína Šašinková