Meziaplikační závislosti

Poznejte všechny závislosti mezi vašimi aplikacemi a využijte jejich potenciál naplno s minimem vynaložených prostředků na jejich vývoj a údržbu.

Klíčové výzvy

dochází k prodlužování provádění aplikačních procesů

vznikají chyby komunikace a ztráta dat v aplikacích

údržba a dodatečný vývoj aplikací se prodražují

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

úspora personálních zdrojů

Organizace pro podporu svých činností využívají informační systémy, které zjednodušují práci a snižují množství vynaložených zdrojů. Jednotlivé informační systémy a aplikace mezi sebou souvisí a jejich vzájemná kooperace je nezbytným předpokladem pro efektivní fungování organizace. Absence poznání závislostí mezi aplikacemi způsobuje, že dochází k prodlužování provádění aplikačních procesů, vznikají chyby komunikace a ztráta dat v aplikacích, údržba a dodatečný vývoj aplikací se prodražují.

Zmapováním a zachycením aktuální využívaných aplikací, spolu s propojením jejich datových toků a vzájemných kooperací lze podpořit prováděno analýzy bez skrytých závislostí. Analýzy jsou navíc prováděny v kratším čase a to s větší přesností. Jednotlivé závislosti je možné zobrazovat v podobě připravených vizualizací, či reportů.

Application Infrastructure

Obrázek 1 z 3