Podpora naplňování strategie

Využijte potenciál Vaší strategie a dospějte k úspěšnému dosažení všech stanovených cílů.

Klíčové výzvy

organizace provádí nepotřebné činnosti

dochází k plýtvání personálních, časových a finančních zdrojů

organizace v konečném důsledku nedosáhne stanovené cíle

Dosažené cíle

efektivní využití personálních, finančních a časových zdrojů

dosažení vytyčených cílů

Organizační strategie představuje směrodatný prostředek pro řízení a management fungování organizace. Její samotná realizace musí dospět k naplnění vytyčených cílů s maximálním využitím dostupných zdrojů. Absence správné provádění strategie způsobuje, že organizace vykonává nepotřebné činnosti, dochází k plýtvání personálních, časových a finančních zdrojů, organizace v konečném důsledku nedosáhne stanovené cíle.

Strategie zachyceny v digitálním dvojčeti organizace lze propojovat přímo na komponenty podílející se na fungování organizace - nejen aktuální, ale i budoucí. Tento způsob přináší zobrazení transformace definovaných strategií na operační model organizace. Víme tak říci, které komponenty organizace se podílejí na naplňování definovaných cílů a strategií.

Business Motivation Model

Obrázek 1 z 3