Podpora iniciativ zaměřených na zákaznické potřeby

Dodávejte kvalitní a konkurenceschopné produkty a služby naplňující potřeby a očekávání Vašich zákazníků.

Klíčové výzvy

jsou dodávané produkty a služby, o které nemají zákazníci zájem

dodávané produkty a služby nejsou na trhu konkurenceschopné

zákazníci jsou nespokojeni a frustrovaní z dodaných produktů a služeb

zákazníci odcházejí ke konkurenci

Dosažené cíle

dodávání produktů a služeb naplňujících potřeby a očekávání zákazníků

vytváření konkurenceschopných produktů a služeb

uspokojení potřeb zákazníků

Pro každou organizaci je klíčové dodání produktů a služeb, které mají pro zákazníky přidanou hodnotu, za kterou jsou ochotni zaplatit. Z tohoto důvodu se dostává do popředí zákazník a naplnění jeho potřeb a očekávání prostřednictvím dodávaných produktů a služeb. Poznání potřeb a očekávání zákazníka je v tomto případě klíčovým faktorem. Absence tohoto poznání způsobuje, že jsou dodávány produkty a služby, o které nemají zákazníci zájem, dodávané produkty a služby nejsou na trhu konkurenceschopné, zákazníci jsou nespokojeni a frustrovaní z dodaných produktů a služeb, zákazníci odcházejí ke konkurenci.

Zákaznický zážitek z využívání služeb a produktů organizace je součástí digitálního dvojčete. Zmapováním a zachycením do tzv. "Mapy zákaznického scénáře" umožníme odhalit možné mezery a zlepšení v poskytovaných službách. To díky sklízené spjaté vazbě, což představuje jednu, případně více, metrik, které lze vyhodnocovat a prezentovat v podobě přehledných sestav, či heat map.

Customer Journey Map

Obrázek 1 z 3