Podpora definice vize a strategie firmy

Stanovte úspěšnou strategii Vaší organizace, která Vám umožní efektivně dosánout všechny definované cíle.

Klíčové výzvy

organizace provádí nepotřebné činnosti

dochází k plýtvání personálních, časových a finančních zdrojů

organizace v konečném důsledku nedosáhne stanovené cíle

Dosažené cíle

stanovení správné a úspěšné strategie

dosažení vytyčených cílů

Každá organizace má definované cíle, za kterými směřuje. Jednotlivé cíle usměrňují strategii, kterou organizace zvolí za účelem jejich dosažení. Stanovení správné strategie, která umožní dosáhnout stanovených cílů, však není triviální problém. Nevhodně stanovena strategie způsobuje, že organizace vykonává nepotřebné činnosti, dochází k plýtvání personálních, časových a finančních zdrojů, organizace v konečném důsledku nedosáhne stanovené cíle.

Objektivizované a digitalizované vize a strategie firmy umí být zahrnuty v digitálním dvojčeti a propojeny na aktuální, ale i budoucí operační model. Tím je možné rychle identifikovat náročnost zvolených cílů, což výrazně urychluje výběr těch cílů, které mají na jedné straně co možná největší přínos, na straně druhé bude jejich realizace, co možná nejjednodušší. Jednotlivé alternativy je možné simulovat, analyzovat, zda zobrazovat v podobě na míru připravených přehledných sestav, či teplotních map. Součástí je i podpora byznys analýz jako SWOT, Porters five force a podobně a jejich následné propojení s objekty architektury.

Business Outcome Journey Map

Obrázek 1 z 3