Optimalizace fungování

Mějte Vaši organizaci pod kontrolou a dosahujte vytyčené cíle efektivně a rychle.

Klíčové výzvy

neexistují přesné statistiky o výkonu organizace pro potřeby jejího řízení

dochází k plýtvání personálních, finančních a časových zdrojů

vznikají bezpečnostní hrozby a rizika způsobující rozsáhlé škody

organizace není schopna rychle reagovat na změny a stagnuje

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

efektivní využití personálních zdrojů

dosažení vytyčených cílů a růst organizace

Organizace představuje živý ekosystém, který se neustále mění a vyvíjí. Na její fungování se přitom podílí velké množství lidí a informačních systémů, které zajišťují dosažení vytyčených cílů. V případě, že neexistuje holistický pohled na fungování organizace, způsobuje to, že neexistují přesné statistiky o výkonu organizace pro potřeby jejího řízení, dochází k plýtvání personálních, finančních a časových zdrojů, vznikají bezpečnostní hrozby a rizika způsobující rozsáhlé škody, organizace není schopna rychle reagovat na změny a stagnuje.

Fungování mnoha společností je nejasné, oddělení fungují jako samostatné sila a chybí jednotný celistvý pohled na jejich vzájemnou kooperaci. Bez tohoto pohledu jsou v organizacích prováděny aktivity, které jsou duplicitní, případně nepotřebné a navzájem nekoordinované. Digitální dvojče organizace nabízí celkový pohled na fungování organizace, který přináší prostor pro optimalizaci jejího fungování.

Business Ecosystem

Obrázek 1 z 3