Bizzdesign release novinky – vol. 17

Doba čtení: 3 min.
Publikum: uživatel nástroje Bizzdesign

Pokračování série článků o novinkách v BiZZdesign Vám nabízí přehled nově přidané funkcionality a odstraněných bugů v produktech BiZZdesign, mezi které patří mimo jiné vytváření objektů v portálu Horizzon.

Nejnovější verze Bizzdesign nese označení 4 a její poslední vydání vyšlo 08. září 2022. Cloudové řešení jsou upgradovány automaticky po zveřejnění nové verze / vydání. On-premise řešení však aktualizují zákazníci na základě vlastního uvážení. Rychlý a vždy aktuální popis novinek naleznete na následujícím odkazu: Latest release.

Novinky verze 4 z dne 08.09.2022

 1. Správa modelů v aplikaci Horizzon
 2. Vytváření objektů v aplikaci Horizzon
 3. Přemístění zadávání dat u objektů
 4. Rozšířený Horizzon audit log
 5. Přemístění sdílení modelového balíčku a projektu v aplikaci Enterprise Studio
1. Správa modelů v aplikaci Horizzon

Uživatelé s rolí Lead Designer si nyní mohou v aplikaci Horizzon prohlížet modely balíčku modelů. Zobrazují se modely vytvořené v aplikaci Enterprise Studio a všechny modely vytvořené prostřednictvím rozhraní Bizzdesign Open API ("Collections"). Kromě toho mohou uživatelé s rolí Lead Designer v aplikaci Horizzon nyní také ručně vytvářet a spravovat modely. Tyto modely Horizzon lze použít pro nové funkce přispívání dat.

Modely Horizzon sú prístupné prostredníctvom položky Models (Modely) v bočnom menu na stránke modelového balíka. Ako každá iná stránka so zoznamom v aplikácii Horizzon, aj táto stránka má funkciu vyhľadávania a modely možno triediť.

Další informace naleznete v online dokumentaci Managing models in Horizzon.

Horizzon – správa modelů
2. Vytváření objektů v aplikaci Horizzon

Novinkou mezi funkcemi pro vkládání dat je vytváření objektů v aplikaci Horizzon. Uživatelé s rolí Přispěvatel mohou nyní vytvářet objekty v aplikaci Horizzon. Uživatelé s malými znalostmi modelování mohou snadno přispívat k obsahu modelu ArchiMate® vytvářením objektů specifických typů, které vedoucí návrháři předem definují pomocí konvencí. Konvence určují, jaké typy objektů mohou přispěvatelé vytvářet a zda je mohou propojovat s jinými objekty. Zásady objektů nastavené hlavním návrhářem určují, kteří přispěvatelé budou povolenými editory těchto objektů, podobně jako zásady dat pro úpravy datových bloků.

Horizzon - Konvence a zásady pro vytváření objektů

Po nastavení konvencí a Object policies mohou Contributoři začít vytvářet objekty. Tyto objekty budou vytvořeny v modelech spravovaných v systému Horizzon (viz „Správa modelů v aplikaci Horizzon“ výše). Modely Horizzon budou uživatelům k dispozici v přehledu modelů (Models) na jejich domovské stránce.

Přehled objektů (Objects) na domovské stránce je nyní hlavní položkou pro úpravu datových bloků objektů.

Další informace naleznete v online dokumentaci Data contribution in Horizzon.

Horizzon – vytváření objektů
3. Přemístění zadávání dat u objektů

Kvůli novým funkcím přispívání dat se editace datových bloků spolu s Data policies přesunula na jiné místo v aplikaci Horizzon. Dříve se na vyhrazené stránce pro vkládání údajů zobrazovaly všechny datové bloky, které se nacházely na úrovni modelového balíku. Nyní se editace datových bloků nachází na kartě Data na stránce Contribute modelu v rámci modelového balíku. Uživatelé Contributor mají přístup k objektům prostřednictvím přehledu objektů na své domovské stránce.

Horizzon – zadávání údajů (původní stav)
Horizzon – zadávání údajů (nový stav)
Horizzon – přístup k zadávání údajů z domovské stránky

Modely, ve kterých se nacházejí datové bloky, si můžete prohlédnout také v přehledu modelů na domovské stránce. Otevřením modelu se uživatel dostane ik objektům s datovými bloky.

4. Rozšířený Horizzon audit log

V návaznosti na nové funkce přispívání údajů byl Horizzon audit log rozšířen o údaje týkající se těchto funkcí. V protokolu auditu se nyní zaznamenávají následující akce provedené uživateli Contributor a Lead Designer:

Contributor:

 • Vytvoření objektu
 • Aktualizace vztahů pro objekt
 • Aktualizace názvu objektu
 • Odstranění objektu

Lead Designer:

 • Aktivace (vytvoření) konvence
 • Deaktivace (odstranění) konvence
 • Vytvoření pravidla konvence
 • Aktualizace pravidla konvence
 • Odstranění pravidla konvence
 • Vytvoření object policy
 • Aktualizace object policy
 • Odstranění object policy
Horizzon – audit log
5. Přemístění sdílení modelového balíčku a projektu v aplikaci Enterprise Studio

Ke zlepšení výkonu byly provedeny změny v synchronizačních činnostech Activity Console. Z tohoto důvodu bylo provedeno několik změn v Backstage zobrazení aplikace Enterprise Studio na správu modelových balíků a projektů.

Na kartě Manage Package (Spravovat balíček) a Manage Project (Spravovat projekt) se položka Share (Sdílet) pro pozvání uživatelů již nenachází na prvním místě v nabídce. Tyto změny nemají vliv na způsob fungování funkcí.

Enterprise Studio – správa modelových balíků a projektů

End-of-support a end-of-life oznámenia oznámení

Active Directory: Od října 2023 přestane společnost Bizzdesign podporovat službu Active Directory jako identity provider-a pro synchronizaci a autentifikaci uživatelů v Bizzdesign Horizzon. Od té doby bude možné pro Horizzon používat pouze Azure Active Directory nebo identity provider-a založeného na SAML. Další informace naleznete v online dokumentaci v části End-of-support and end-of-life announcements

Výběr z odstraněných bugů ve verzi 4 z dne 08.09.2022

TP-13535 – Data integration

Použití Bizzdesign Open API k vytvoření definice datového bloku bez uvedení typů objektů, kterým má být přiřazen, by vyvolalo interní chybu serveru. Nyní se zobrazí správné upozornění.

TP-13704 – Data integration

Při úpravě pole datového bloku typu text v aplikaci Horizzon nebylo možné použít tlačítka Vložit odkaz a Nadpisy; po kliknutí na ně se pole ukončilo v režimu úprav.

TP-12715 – Team platform

Activity Console nedokázala při přidávání repozitáře zpracovat znaky jiné než ASCII.

autor Kristína Šašinková