JAK NA KOMPLEXITU DNEŠNÍ DOBY nebo SINGLE SOURCE OF TRUTH jako základ celostního pohledu.

Doba čtení: 7 min.
Publikum: enterprise architekt

Dnešní doba je komplexní. Máme obrovské množství dat, které spíše paralyzují, protože jsou často příliš velká a příliš detailní na zpracování. Všechno se navíc odehrává ve virtuálním digitálním světě. A už nikdy to nebude jiné. Bude to jenom náročnější. Umělá inteligence může pomoct, ale zatím nikdo nenahradí lidský mozek, lidskou kreativitu a myšlení.

Dilema, se kterým tak bojujeme, je jak zjednodušit komplexitu aniž bychom ztratili význam. Celostní pohled, holistická řešení hledají proto nelineární zjednodušení, které je tou optimální cestou. Potřebujete nicméně nástroj, který vám pomůže vytvořit celostní pohled, který je zjednodušený, ale udrží souvislosti a propojení, která jsou důležitá. Je to systém, který integruje data chytrým způsobem. Jednou z možností je celostní enterprise architektura.

S trochou nadsázky by se dalo říct, že kdyby představenstva velkých firem a klíčoví CEOs rozuměli dostatečně vizi a potenciálu celostní enterprise architektury, hrála by dávno zásadní roli v organizacích. Bohužel je to zatím spíše doména IT, která se rozvíjí v solution a aplikační úrovni. Na druhou stranu si postupně razí cestu do businessu. Prvotní nadšení architektů narazilo na realitu. Teď se nacházíme ve druhé vlně, která otevírá úplně jiné možnosti.

Big picture

Leadeři musí mít vizi. Na její vytvoření je nutné mít přesný obraz toho kde jsou, aby mohli začít designovat vizi toho, kam směřují. Strategie je o propojení těchto dvou obrazů. Zkušení leadeři mají ve své hlavě obraz organizace, obraz byznys domény, protože to je hřiště, kde se společně s konkurencí bojuje o pozice a výsledky. Do konce zkušení leadeři mají v hlavě i obraz celé společnosti, protože všechno je spojené se vším a v turbulentních dobách hrají souvislosti ještě zásadnější roli. Inovativní řešení stojí často právě na netradičních propojeních ve smyslu produktů nebo služeb, které můžou kopírovat řešení z úplně jiných oblastí, naprř. technologií nebo zábavy. Velmi trendy přístup „reframingu“ nebo přerámování skutečnosti vyžaduje skutečně komplexní vnímání. Každému přerámování předchází vytvoření aktuálního rámce a hlubší pochopení jeho fungování a významu.

Chytrá integrace dat

Nicméně sebezkušenější leader se neobejde bez dat. U dat začíná být naprosto klíčové, jak je dostatečně efektivně integrovat z nejrůznějších zdrojů do jednoho SINGLE SOURCE OF TRUTH. Je naprosto jasné, že je potřeba chytré integrace, která zachová nebo dokonce vytvoří spojení, závislosti, propojení, která jsou základem celostního pohledu.

V organizacích jsou často různé systémy spravující obrovské množství dat, které mají svojí interní systémovou logiku, např. SAP. Dále existuje Snow nebo jiný CMDB. A v každé organizaci je pak obrovské množství katalogů, excelů a powerpointů, kde se schraňují informace o organizaci. Nebyli vlastně designované na to, aby se vzájemně integrovali. Resp. integrace je možná jenom v nějaké míře. Vyžaduje obrovské úsilí a je statická. A teď přidáme hledisko času a aktuálnosti a končíme. Představa dynamického modelu, který dokáže integrovat data z rozličných systému v reálném čase je sci-fi. A přesto je to v celostní enterprise architektuře možné. A přesto začínají manažeři a byznys klást otázky a žádat odpovědi. Potřeba je přítomná.

Otázky, které nám kladou a na které neumíme odpovědět

V diskusích s našimi klienty a prospekty se velmi často dostáváme do bodu, kdy dojde k poznání „tak to bychom konečně byli schopni odpovědět na všechny otázky, které nám kladou a na které teď odpovědi buď nemáme vůbec, nebo nám to zabere strašně moc času a energie a v okamžiku vytvoření je to vlastně zastaralé, protože tam neexistuje jednoduchá aktualizace…“.

Každý nástroj je jenom tak dobrý jako mistr, který ho používá

Vytvoření celostní enterprise architektury, která popisuje organizaci a dokáže pak hrát roli, která plně využívá potenciál tohoto řešení, je vždy na míru organizace a jejím potřebám. Nicméně jsou univerzální pohledy, a tedy i univerzální přínosy.

Porozumění aktuálnímu stavu organizace, vytvoření stavu budoucího. Designování roadmapy na základě strategie, na základě transformace, která naplní (byznys) potenciál organizace. A co je nejdůležitější – je to exekuce a provedení strategie do reálného života. Je to řízení projektů a iniciativ, aby jejich realizace byla optimální. Je to obrovské téma rozpočtování a alokace investic, které je klíčovou strategickou iniciativou. Nicméně datové podklady, které by přesně definovali jednotlivé scénáře v dostatečné kvalitě, rozhodně nejsou standardem. Optimalizace portfolií – aplikací, systémů, produktů, služeb, atd.

V této časti diskuse už začínají klienti vidět a tvořit sami. Jejich vizi role, kterou celostní enterprise architektura může v jejich organizaci sehrát.

Nejlepší čas být architektem

Potřeba celostní enterprise architektury v byznyse nebo i veřejné správě je absolutní. Zatím je rozeznaná potřeba popsat systémově celek a zachytit souvislosti. Zatím není enterprise architektura rozeznaná jako řešení, resp. není rozeznaná v dostatečné míře.

Být součástí tohoto procesu a mít možnost budovat enterprise architekturu ve firmách a organizacích je mimořádná mise. Ocenění, naplnění a smysluplnost je to, co architektura přináší. Je to to, co většina lidí na své práci oceňuje. Architektura a architekti mají před sebou skvělou budoucnost.

autor Zuzana Behová