Zavedení managementu rizik a bezpečnosti

Poznejte možná rizika a bezpečnostní hrozby spojené s fungováním Vaší organizace, eliminujte jejich vznik a připravte se na ně naplánováním odpovídající reakce.

Klíčové výzvy

realizované projekty končí neúspěchem

na příchozí rizika není vytvořena odpovídající reakce

dochází ke zvýšení nákladů spojených s realizací projektu

nastávají narušení bezpečnosti způsobující rozsáhlé škody

Dosažené cíle

úspora času

úspora finančních nákladů

mitigace rizik a bezpečnostních hrozeb

Odhalení, analýza a eliminace rizik a bezpečnostních hrozeb je jedním ze základních pilířů úspěšně realizovaných projektů, ale i samotného provozu organizace a její informačních systémů (aspekty CIA - Pravidla, integrity and availability). Absence možných rizik a hrozeb způsobuje, že realizované projekty končí neúspěchem, na příchozí rizika není vytvořena odpovídající reakce, dochází ke zvýšení nákladů spojených s realizací projektu, nastávají narušení bezpečnosti způsobující rozsáhlé škody.

Digitální dvojče organizace uchovává reprezentaci organizace ve více disciplínách, mezi které patří operační model, business procesy, byznys strategie, data, či jiné. Díky objektivizaci a následné digitalizaci je možné uchovávat informace o rizicích, zranitelnostech, kontrolních opatřeních, či jakýchkoliv dalších objektech řízení rizik a bezpečnostní architektury. Ty je navíc možné propojovat přímo z operačním modelem a vyhodnocovat v podobě přehledných sestav a heat map.

Risk & Security Management

Obrázek 1 z 3