Podpora realizace změn kontrolovaným způsobem

Realizujte změny ve Vaší organizaci kontrolovancým způsobem, efektivně, s redukcí bezpečnostních hrozeb a jistotou jejich úspěšností.

Klíčové výzvy

dochází k nežádoucím a nákladným změnám

změny jsou neefektivní a nedostatečně uspokojivé

vznikají bezpečnostní rizika, které mohou vyústit do selhání transformace

Dosažené cíle

dosažení žádoucích změn efektivním způsobem

redukce bezpečnostních hrozeb

eliminace vzniku známých rizik

Organizace s přibývajícím časem působení na trhu rostou, rozšiřují se a zvětšují své portfolio. Růst však vyžaduje, aby byla organizace v neustálém kontaktu s aktuálními standardy, trendy a poptávkou trhu, aby dokázala vytvářet požadované produkty a služby. Z tohoto důvodu je třeba na základě relevantních analýz provádět neustálé změny v rámci organizace, a to na různých úrovních. Pokud však nejsou změny řízeny a pod kontrolou, způsobuje to že dochází k nežádoucím a nákladným změnám, jsou změny neefektivní a nedostatečně uspokojivé, vznikají bezpečnostní rizika, které mohou vyústit do selhání transformace.

Každá digitální transformace v organizací představuje výzvu, která s sebou přináší značná rizika. Pro přezkoumávají těchto rizik je třeba zavést takové prostředky, které napomáhají k odhalení všech závislosti prováděných změn. Tyto závislostí je možné uchovávat, analyzovat a vyhodnocovat v podobě digitálního dvojčete organizace.

Change Design Overview

Obrázek 1 z 3